Wydanie nr 115/2024, Środa 24.04.2024
imieniny: pokaż (10 imion)Fidelis, Erwin, Horacy, Egbert, Grzegorz, Horacjusz, Aleksja, Aleksy, Aleksander, Saba
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Jeszcze o (sprzedanym bez przetargu) gruncie pod McDonald’s

Jeszcze o (sprzedanym bez przetargu) gruncie pod McDonald’s fot. archiwum TvMalbork.pl
Po wstępnej analizie dokumentów dotyczących sprzedaży (bez przetargu!!!) gruntu pod McDonald’s pojawiły się pewne sprzeczności. Dotyczyły one kwestii poruszanych na sesjach, które tematycznie związane były z powyższym problemem. Postanowiłem o nie zapytać. Moja interpelacja brzmiała: „Szanowny Panie Burmistrzu! Po analizie przepisów zawartych w umowie dzierżawy gruntów dla Restauracji McDonald’s stwierdzam, że nie znajdują się tam przepisy z których wynika, iż po ustaniu dzierżawy miasto będzie musiało zwrócić dzierżawcy 3 mln tytułem zwrotu nakładów. Na jakie przepisy powołuje się Pan twierdząc, że taki zwrot nakładów musiałby mieć miejsce? Proszę o podanie podstawy prawnej. Proszę też o podanie podstawy prawnej do twierdzenia, że po 15 latach Restauracja McDonald’s mogła wystąpić o wykup od miasta dzierżawionych terenów?”
Odpowiedź była następująca: „W odpowiedzi na interpelację wniesioną na sesji w dniu 31 sierpnia 2023 r., a dotyczącą zapisów umowy dzierżawy zawartej ze spółką McDonald’s sp. z o.o., Burmistrz Miasta Malborka informuje, co następuje.
Odnośnie zwrotu nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy, informuję, iż zgodnie z §13 ust. 3 umowy dzierżawy z 12.05.2008 r. przewidziano między innymi jako jedną z możliwości, pozostawienie przez dzierżawcę wzniesionych budowli na terenie komunalnym z obowiązkiem zapłaty po stronie Miasta Malbork kwoty równej wartości poniesionych przez dzierżawcę nakładów.
Odnośnie podstawy prawnej legitymacji Spółki McDonald’s do występowania z wnioskiem o wykup dzierżawionej nieruchomości, Burmistrz Miasta Malborka informuje, iż spółka wystąpiła o wykup na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, który mówi:
„ Wojewoda albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, albo odpowiednia rada lub sejmik województwa, w odniesieniu do nierucho­mości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, mogą podjąć odpowiednio zarządzenie albo uchwalę o odstąpieniu od zbycia w drodze przetargu nieruchomości:
1) przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmiot, dla którego są to cele statutowe i którego dochody przeznacza się w całości na działalność statutową;
2) zabudowanych na podstawie zezwolenia na budowę lub których zabudowa została zalegalizowana zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi lub użytkuje nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat"
Spółka spełniała przesłanki wynikające z w/w przepisu, tj. była dzierżawcą nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 30 lat i zabudowała nieruchomość na podstawie pozwolenia na budowę.” Odpowiedź na interpelację podpisał Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski.
Podsumowując:
1) Argument dotyczący konieczności oddania firmie McDonald’s 3 mln zł jako zwrot nakładów po zakończeniu dzierżawy był zupełnie nieprawdziwy. Po pierwsze umowa dzierżawy w §13 ust. 1 brzmi następująco: „Dzierżawca zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym (…)”. Po drugie, Burmistrz w odpowiedzi na interpelację sam przyznaje, iż była to tylko możliwość, a nie konieczność dotycząca zwrotu nakładów dla dzierżawcy. A to całkowicie zmienia postać rzeczy. Dodatkowo w odpowiedzi Burmistrz podaje nieprawdę dotyczącą kwoty zwrotu. Nie jest to kwota „równa wartości poniesionych przez dzierżawcę nakładów”. Zgodnie z §13 ust. 3 umowy dzierżawy „(…) Strony uzgodnią wysokość kwoty jaką tytułem pozostawienia tych nakładów Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy”.
2) Prawdą także nie jest, że warunkiem koniecznym wystąpienia firmy McDonald’s o wykup gruntu był upływ połowy dzierżawy czyli 15 lat. W umowie nie ma na ten temat żadnego przepisu. Firma wystąpiła do miasta na podstawie całkiem innych przepisów – i podane one zostały w odpowiedzi na interpelację.
Adam Ilarz – RAJCA miejski
PS. Źródła jakie wykorzystałem:
1) Interpelacja radnego Adama Ilarz z dnia 31.08.2023 r.,
2) Odpowiedź na interpelację radnego Adama Ilarz z dnia 07.09.2023 r.,
3) Umowa dzierżawy z dnia 12.05.2008 r..
Adam Ilarz – RAJCA miejski
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Hyde park


Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
E
E 29.12.2023, 09:29
Tak trzymać.Rozliczać
Nemo
Nemo 28.12.2023, 20:35
Bankrut polityczny powrócił.
Ptaszyna
Ptaszyna 28.12.2023, 20:25
Interesuje mnie czy prawdą jest, że zakupu działki dokonała firma McDonald's i jak to się odnosi do aktualnego franczyzobiorcy? Bo jeżeli się domyślam to McDonald's zakupił działkę i teraz to on pobiera opłatę franczyzobiorcy. Czyli McDonald's zakupił teren który mu się zaraz zwróci? Czy to nie śmierdzi? Ponadto sprawdzilbym dokładnie na co poszły pieniądze ze sprzedaży tej działki.