Wydanie nr 146/2022, Czwartek 26.05.2022
imieniny: pokaż (11 imion)Angelika, Filip, Adalwina, Alwina, Adalwin, Alwin, Emil, Ewelina, Paulina, Więcemił, Ariusz
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Malborka za rok 2019

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Malborka za rok 2019 fot. TvMalbork.pl
Cztery skargi na Burmistrza Miasta Malborka, jedna skarga na Dyrektor Przedszkola nr 10, jedna skarga na Dyrektora MOPS oraz trzy petycje i jeden wniosek - tym zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przy Radzie Miasta Malborka w zeszłym roku.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji funkcjonuje jako samodzielna Komisja od niedawna – dokładnie od początku obecnej kadencji. Została wprowadzona przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. „o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”. Jest ona drugą obligatoryjną Komisją po Komisji Rewizyjnej.

Czym nowa Komisja może się zajmować? Zgodnie z przepisami przedmiotem jej działalności jest przygotowanie stanowiska dla Rady Gminy (w naszym przypadku Rady Miasta) w sprawach:

1. skarg na działanie wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych(w naszym przypadku Burmistrza),
2. wniosków składanych przez obywateli,
3. petycji składanych przez obywateli.

A jakimi sprawami zajmowała się Komisja SWiP przy Radzie Miasta Malborka w zeszłym roku? O tym możemy przeczytać w przyjętym przez KSWiP „Sprawozdaniu z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Malborka za rok 2019”. „Komisja w okresie sprawozdawczym w trakcie posiedzeń analizowała:

1) Skargę na Burmistrza Miasta Malborka dotyczącą działalności Straży Miejskiej w Malborku (zakończoną przesłaniem skargi wg kompetencji),
2) Skargę na Burmistrza Miasta Malborka dotyczącą możliwości podłączenia przyłącza wody do domu skarżących (zakończona uchwałą RMM o uznaniu skargi za bezzasadną w części merytorycznej i uznaniu skargi za zasadną w zakresie braku pisemnej odpowiedzi na pismo skarżących),
3) Skargę na Burmistrza Miasta Malborka dotyczącą przyznania mieszkania skarżącej (zakończona uchwałą RMM o uznaniu skargi za bezzasadną w całości),
4) Skargę na Dyrektor Przedszkola nr 10 w Malborku o brak należytej opieki nad podopiecznym (zakończona uchwałą RMM o przesłaniu skargi wg kompetencji),
5) Skargę na Dyrektora MOPS Malbork dotyczącą działalności Dyrektora (zakończona uchwałą RMM o uznaniu skargi za zasadną w zakresie nie wypłacania zasiłku pielęgnacyjnego podopiecznym MOPS w pełnej kwocie – zmniejszenie o prowizję pocztową),
6) Skargę na Burmistrza Miasta Malborka dotyczącą nie publikowania w BIP materiałów z obrad sesji RMM oraz ograniczeniu w dostępie do tych materiałów zamieszczonych na kanale Youtube (nie zakończona),
7) Petycję osób prowadzących prywatne żłobki i kluby dziecięce w Malborku dotyczącą zwiększenia dotacji celowej w roku 2020 (pozostawiona bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych w petycji),
8) Petycję rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Wesołe Skrzaty w Malborku dotyczącą zwiększenia dotacji celowej w roku 2020 (pozostawiona bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych w petycji),
9) Petycję rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Smyk w Malborku dotyczącą zwiększenia dotacji celowej w roku 2020 (pozostawiona bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych w petycji),
10) Wniosek w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zakończony uchwałą RMM o uznaniu za bezzasadny).”

Wszystkie powyżej wymienione zagadnienia były rozpatrywane na 11 posiedzeniach.

Kto z kolei jest uprawniony do składania skarg, wniosków i petycji reguluje art. 63 Konstytucji RP, który brzmi: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.” Szczegóły w/w dokumentów wyjaśnia artykuł „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji” z portalu internetowego Prawo Dla Samorządu: „Na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o petycjach wskazać należy, iż:

1. przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
2. przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.”

Dlaczego akurat ta Komisja jest obiektem mojego zainteresowania, a nie inna? Dlatego, że mam przyjemność prowadzić jej posiedzenia ponieważ pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Adam Ilarz – RAJCA miejski

PS. Źródła jakie wykorzystałem:
1) „Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Malborka za rok 2019”,
2) portal internetowy Prawo Dla Samorządu „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji” z dnia 22.03.2018 r., autor: Maciej Kiełbus prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu
3) Konstytucja RP z 1997 roku.

Adam Ilarz – RAJCA miejski
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Hyde park


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Ula
Ula 20.03.2020, 17:25
kiedy go w końcu odwołają?
Klawisz
Klawisz 15.03.2020, 10:45
..................................Z OSTATNIEJ CHWILI...................Jaki obronił pracę doktorską na temat więziennictwa i uzyskał tytuł Doktora. Dr Jaki w swojej pracy doktorskiej dokonał epokowego odkrycia. ! Otóż odkrył On i udowodnił naukowo, że baba z podniesioną spódnicą spier.dala szybciej z miejsca przestępstwa niż chłop z opuszczonymi spodniami ! Teraz czeka na nominację do Nobla. Prawda, że można napisać ciekawą pracę ? Można ! Zresztą w PIS już co drugi jak nie Prezes to doktor albo weterynarz ! Fizycznych już tam nie ma poza Beatą z Sycowa i Bielanem który nie ma nawet skończonych studiów !