Wydanie nr 60/2024, Czwartek 29.02.2024
imieniny: pokaż (6 imion)Ariusz, Roman, Dobrosiodł, August, Lutosław, Teofil
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Kontrola wynajmu pomieszczeń w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji oraz Muzeum Miasta Malborka.

Kontrola wynajmu pomieszczeń w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji… fot. visitmalbork.pl
Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 przeprowadzono kontrolę Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji oraz Muzeum Miasta Malborka w zakresie realizacji przychodów z udostępniania składników majątkowych, tj. najmu pomieszczeń w użytkowanych budynkach w roku 2021 i 2022.
Komisja Rewizyjna powołała do powyższej kontroli Zespół Kontrolny w składzie:
Dariusz Rowiński – przewodniczący zespołu kontrolnego,
Halina Ostrowska – członek zespołu kontrolnego,
Adam Ilarz – członek zespołu kontrolnego.
Zapoznajmy się z najważniejszymi fragmentami protokołu z kontroli:
 
„(…) 7. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:
W dniu 18.10.2022 r. zespół kontrolny wystąpił do Dyrektora Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji Pana Krzysztofa Andruszkiewicza z prośbą o udostępnienie dokumentów:
- zarządzenia Dyrektora w sprawie ustalenia zasad najmu pomieszczeń i powierzchni oraz ustalenia stawek za wynajem w użytkowanych budynkach Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji oraz Muzeum Miasta Malborka,
- rejestru umów dochodowych za wynajem w użytkowanych budynkach Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji oraz Muzeum Miasta Malborka za rok 2021 i 2022,
/rejestr powinien zawierać : nr w rejestrze, nr umowy, rodzaj umowy, data zawarcia umowy, czas obowiązywania, podmiot z którym podpisano umowę, zakres umowy, wartość umowy/
- informacja o planowanych i wykonanych dochodach z udostępniania składników majątkowych w roku 2021 i 2022.
Komisja na posiedzeniach zapoznała się i przeanalizowała dokumenty dostarczone przez Pana Krzysztofa Andruszkiewicza.
a. W Malborskim Centrum Kultury i Edukacji obowiązuje
zarządzenie nr 32/2016 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług. W zarządzeniu opisane są stawki za wynajęcie pomieszczeń jak też inne usługi wykonywane przez MCKiE / wynajęcie podestów, sprzętu nagłaśniającego/.
b. W roku 2021 MCKiE zgodnie z przedstawionym rejestrem umów podpisało 3 umowy na wynajem długoterminowy oraz zrealizowało 9 zleceń na wynajem okazjonalny /krótko terminowy/ na rzecz różnych podmiotów. W roku 2022 do dnia 18 października podpisano 5 umów na wynajęcie pomieszczeń i zrealizowano 1 zlecenie. Umowy nie posiadają numeru umowy numerowane są datą podpisania.
c. Planowane przychody z udostępniania składników majątkowych MCKiE, tj. najmu pomieszczeń w użytkowanych budynkach wynosiły: w roku 2021 – 38 500,00 które wykonano w wysokości 35 306,45. W roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 61 000,00 do dnia 18.10.2022 r. wykonanie wynosi 28 652,71.
d. W dokumentacji Muzeum Miasta Malborka nie ma zarządzenia dyrektora w sprawie ustalenia zasad najmu pomieszczeń i powierzchni oraz ustalenia stawek za wynajem. Przedstawiono zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Muzeum Miasta Malborka z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wynajmu sali konferencyjnej.
e. Muzeum nie posiada rejestru umów, natomiast zgodnie z instrukcją kancelaryjną funkcjonuje kategoria „Akty normatywne, obsługa prawna- Zbiór umów” o symbolu 0202. Umowy były rejestrowane w tzw. spisie spraw. W 2021 roku w spisie widnieje jedna umowa. Nie ujęte w spisie, a znajdujące się w dokumentacji znajdują się jeszcze trzy umowy. W roku 2022 nie zawierano żadnych umów.
f. Planowane przychody z udostępniania składników majątkowych w Muzeum Miasta Malborka, tj. najmu pomieszczeń w użytkowanych budynkach wynosiły: w roku 2021 – 63 300,00 które wykonano w wysokości 59 500,00. W roku 2022 do dnia 18.10.2022 przychód wyniósł 1700,00 zł.
8. Wnioski:
a. We wszystkich umowach zawartych przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji tak w 2021 roku jak i w 2022 cenę za wynajęcie pomieszczeń ustalano indywidualnie/umownie/ nie określając jej na podstawie obowiązującego zarządzenia nr 32/2016 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia cennik usług. Korzystano z zapisu w cenniku „W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor MCKiE może zastosować ceny umowne na podstawie zawartych umów.” Na podstawie dokumentacji trudno stwierdzić na czym polegały „szczególnie uzasadnione przypadki” tym bardziej, że dotyczyły wszystkich zawartych umów.
b. W 2021 roku zrealizowano 9 zleceń na wynajem okazjonalny /krótko terminowy/ w roku 2022 1 zlecenie na rzecz różnych podmiotów. Na wynajęcie tych pomieszczeń nie sporządzono żadnej umowy pisemnej a stawki były ustalane indywidualnie/umownie bez korzystania z cennika.
c. Należałoby rozważyć potrzebę uaktualnienia cennika/zarządzenie dyrektora z roku 2016/ tak by realnie stwarzał możliwości korzystania z niego a ustalane stawki za wynajęcia były transparentne i nie budziły wątpliwości. Trudne jest określanie na podstawie czego ustalane były stawki za wynajem w podpisywanych umowach i realizowanych zleceniach. Nasuwa się również pytanie czy właściwym jest udostępnianie składników majątkowych, tj. najmu pomieszczeń w użytkowanych budynkach bez pisemnej umowy zabezpieczającej ewentualne szkody wynajmującego.
d. Muzeum Miasta Malborka nie prowadziło rejestru umów. Wynajmowane pomieszczenia /poza salą konferencyjną/ nie posiadały żadnego cennika. W roku 2021 podpisano 4 umowy na wynajem pomieszczeń w Muzeum Miasta Malborka w tym 2 na wynajem sali konferencyjnej. Nie można stwierdzić czym kierowano się przy określaniu stawek za wynajęcie pomieszczeń i czy w należyty sposób zabezpieczono interes jednostki.
e. Jedna umowa sporządzona na wynajęcie pomieszczeń sali konferencyjnej została sporządzona na kwotę mocno zaniżoną. Zgodnie z cennikiem powinna ona wynosić 300,00 zł /dla tzw. firm współpracujących/ w umowie zapisano 100,00 zł za spotkanie 4 godzinne. Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Muzeum Miasta Malborka z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wynajmu sali konferencyjnej nie pozwala dyrektorowi na działania umowne i indywidualne ustalanie cen za wynajem.
f. Należy wprowadzić ścisły nadzór w zakresie przychodów z udostępniania składników majątkowych, tj. najmu pomieszczeń w użytkowanych budynkach których właścicielem jest Miasto Malbork.”
Protokół został podpisany przez Dyrektora MCKiE, pełniącego w tym czasie również obowiązki Dyrektora Muzeum Miasta Malborka.
Adam Ilarz – RAJCA miejski
PS. Źródła jakie wykorzystałem:
1) Protokół z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka.
Adam Ilarz – RAJCA miejski
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Hyde park


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.