Wydanie nr 184/2022, Niedziela 3.07.2022
imieniny: pokaż (10 imion)Heliodor, Jacek, Miłosław, Otto, Otton, Teodot, Tomasz, Leon, Anatol, Leona
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Malbork. Zasady obsadzania stanowisk kierowników.

Malbork. Zasady obsadzania stanowisk kierowników. fot. FB/ Muzeum Miasta Malborka
W związku z zapytaniami części mieszkańców Malborka dotyczącymi zasad obsadzania stanowisk kierowników jednostek organizacyjnych miasta, zwróciłem się do Burmistrza Miasta Malborka z interpelacją o wyjaśnienia w w/w sprawie. Interpelacja moja była następującej treści: „Szanowny Panie Burmistrzu! Proszę o podanie zasad powoływania kierowników jednostek organizacyjnych w Malborku oraz informację o tym czy stanowiska te są kadencyjne? Proszę o podanie odpowiednich przepisów prawnych.”
Odpowiedź na moje zapytanie została przedstawiona w czterech pismach. Poniżej prezentuję dwa z nich:
1) „W odpowiedzi na interpelację dotyczącą kadencji organów w spółkach oraz sposobu powoływania informuję, co następuje:
- Członków Rady Nadzorczej powołuje się Uchwałą Zgromadzenia Wspólników na 3 letnią wspólną kadencję, po spełnieniu wymagań określonych w przepisach KSH oraz określonych w Art. 19 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a także wymagań określonych w przepisach odrębnych.
- Członków organów zarządzających (Zarządy Spółek) - powołuje Uchwałą, na 4-letnią kadencję, Rada Nadzorcza, po spełnieniu wymagań określonych w przepisach KSH oraz przepisach odrębnych a także Art. 22 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym”.
2) „W odpowiedzi na interpelację Radnego Adama llarza informuję, że zasady zatrudniania pracowników samorządowych zatrudnianych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r., Poz. 1282 ze zm.).
 
Na podstawie powyższej ustawy zatrudnieni zostali n/w dyrektorzy jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych (CUW):
1. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Malborku,
3. Dyrektor Żłobka Miejskiego „Szarotka" w Malborku oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych.
W/w dyrektorzy zatrudnieni są na czas nieokreślony.
Zasady powoływania dyrektora samorządowej instytucji kultury (instytucją kultury obsługiwana przez CUW jest Muzeum Miasta Malborka) reguluje ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020r., Poz. 194). Ponieważ Muzeum Miasta Malborka nie znajduje się w ustalanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykazie samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu, dlatego w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Miasta Malborka nie stosuje się Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019, Poz. 724).
Informuję, że od momentu powstania Muzeum Miasta Malborka, tj. od 2018 roku, przy zatrudnianiu dyrektora Muzeum Miasta Malborka występuje kadencyjność. Pierwszy dyrektor tej instytucji został powołany na okres 2018 - 2021. W chwili obecnej na podstawie art. 16a Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Burmistrz Miasta Malborka powierzył Panu Krzysztofowi Andruszkiewicz pełnienie obowiązków Dyrektora Muzeum Miasta Malborka od dnia 03 stycznia 2022r. do czasu powołania nowego dyrektora, jednak nie dłużej niż na rok.
 
Natomiast zasady powierzania stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty, regulują niżej wymienione przepisy:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. z 2021r., Poz. 1082),
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tj. Dz. U. z 2O21r., Poz. 1428).
Stanowiska dyrektora jednostki oświatowej są kadencyjne - stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.”
Kolejne dwie odpowiedzi dotyczące innych stanowisk kierowników jednostek organizacyjnych miasta zaprezentuję w kolejnej części.
Adam Ilarz – RAJCA miejski
PS. Źródła jakie wykorzystałem:
1) Interpelacja radnego Adama Ilarz z dnia 27.01.2022 r.,
2) Odpowiedź na interpelację radnego Adama Ilarz z dnia 31.01.2022 r.,
3) Odpowiedź na interpelację radnego Adama Ilarz z dnia 01.02.2022 r..
Adam Ilarz – RAJCA miejski
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Hyde park


Komentarze (6)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Nemo2
Nemo2 11.04.2022, 06:32
Dlatego przestałeś/przestałaś brać?
Nemo
Nemo 09.04.2022, 19:01
Radny Ilarz, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie wie podstawowych rzeczy o funkcjonowaniu samorządu. Wstyd.
Ewa
Ewa 09.04.2022, 19:15 (odpowiedź do Nemo)
Wstyd to kraść
Nemo
Nemo 10.04.2022, 22:49 (odpowiedź do Ewa)
Bez powystawowej wiedzy o zasadach działalnosci samorządu , będąc do tego przewodniczącym komisji pobieranie diet i dodatku za przewodniczenie komisji to wg mnie jest nie do końca uczciwe.
Malbkontent
Malbkontent 10.04.2022, 09:19 (odpowiedź do Ewa)
I ... ze stołka spaść!:)