Wydanie nr 147/2022, Piątek 27.05.2022
imieniny: pokaż (7 imion)Lucjan, Magdalena, Oliwer, Radowit, Izydor, Juliusz, Jan
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Malbork. Restrukturyzacja zadłużenia użytkowników lokali.

Malbork. Restrukturyzacja zadłużenia użytkowników lokali. fot. TvMalbork.pl / Zulawyimierzeja24.pl / TvRegionalna24.pl / TvSztum.pl Piotr Wąsowicz
Bardzo ciekawy temat w swojej międzysesyjnej interpelacji poruszył radny Dariusz Rowiński. Mianowicie pytał o realizację uchwały Rady Miasta Malborka dotyczącą tematu tytułowego.
Odpowiedź jaką utrzymał jest w pełni wyczerpująca i bardzo rzetelna. Zapoznajmy się z nią w całości:
„W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Dariusz Rowińskiego z dnia 29 września br. uprzejmie informujemy:
1. Realizacja Uchwały Nr XXXIl/329/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia „Malborskiego programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Malborka w latach 2017-2020”.
 
I WARIANT 30%/70% (kwota do spłaty/kwota do umorzenia)
podpisało 39 dłużników, których łączna zaległość w opłatach wynosiła 492. 911,99 zł. Zakładana do spłaty 30% kwota zadłużenia stanowiła wartość 147 874,61 zł a kwota do zastosowania umorzenia 345 037,38 zł. Przy czym w trakcie trwania porozumienia:
1. 2 dłużników nie dokonało wpłaty 30% kwoty zadłużenia w ciągu 4 miesięcy od daty podpisania porozumienia,
2. 5 dłużników zaprzestało opłacać czynsz bieżący w ciągu okresu obowiązywania porozumienia pomimo zapłaty 30% kwoty wymaganego zadłużenia.
3. Spośród dłużników z pkt 1 i 2 - 4 posiada orzeczone wyroki eksmisyjne a w stosunku do 1 wszczęto postępowanie eksmisyjne.
W I wariancie 32 dłużników zrealizowało zawarte porozumienia spłacając kwotę zaległości w wysokości 132 729,12 zł otrzymując tym samym umorzenie w wysokości 70% długu na łączną kwotę do umorzenia w wysokości 309 209,08 zł.
 
II WARIANT 50/50 (kwota do spłaty/kwota do umorzenia)
podpisało 62 dłużników, których łączne zadłużenie w opłatach wynosiło 1 093 405,34 zł. Kwota do spłaty i umorzenia odpowiednio po 546 704,18 zł.
1. 27 dłużników w trakcie trwania porozumienia zaprzestało jego realizacji. Okres zalegania z opłatami za czynsz i raty porozumienia przekraczał dozwolony uchwałą okres 3 miesięcy.
2. Spośród dłużników wykazanych w pkt 1. 7 podpisało ugodę na spłatę zaległości w ratach bez możliwości ubiegania się o umorzenie.
3. W stosunku do 4 dłużników wszczęto procedurę eksmisyjną z zajmowanego lokalu.
4. 7 dłużników posiada orzeczone wyroki eksmisyjne.
 
W II wariancie 35 najemców / dłużników spełniło warunki porozumienia restrukturyzacyjnego dokonując spłaty zadłużenia na łączną kwotę 300 114,56 zł co pozwoliło nam na umorzenie kwoty długu na kwotę 300 114,45 zł.
 
POSUMOWANIE
Łącznie w obu wariantach zastosowano umorzenie zadłużenia w kwocie 609 323,53 zł co stanowi 68% kwoty przyjętej do umorzenia. Poprzez spłatę odzyskano kwotę 432.843,68 zł czyli 62% .
Proces restrukturyzacji zadłużenia był bieżąco monitorowany. Dłużnicy w okresach półrocznych otrzymywali pisma o występujących opóźnieniach w płatnościach.
Dłużnik sam się reprezentował w podpisywaniu ugody w ramach restrukturyzacji długu.
 
Jak widać z powyższych osiągniętych pozytywnych wyników restrukturyzacji zadłużenia, w naszej ocenie należałoby rozważyć możliwość przeprowadzenia II edycji uchwały Rady Miasta Malborka , w sprawie przyjęcia „Malborskiego programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Malborka” w celu ponownego zastosowania tej formy restrukturyzacji długu.
 
2. Aktualna liczba , kwota i zawarte ugody zadłużonych lokali w opłatach powyżej 3 miesięcy.
Ilość zadłużonych lokali Kwota zadłużenia Ilość ugód Kwota ugód
RAZEM 346 6.343.589 102 1.654.914
 
Pozostała kwota w wys. 4.668.675 zł wykazana w zadłużeniu objęta jest nakazami sądowymi a co za tym idzie postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komorników, a także postępowaniami sądowymi w celu uzyskania wyroków eksmisyjnych, jednakże realizację wyroków eksmisyjnych uniemożliwiają zapisy ustaw covidowej wstrzymujące ich realizację do czasu ustania pandemii.
 
Ugody są bieżąco monitorowane w okresie miesięcznym. Każda zawarta umowa ugody obejmuje spłatę zaległego zadłużenia w ratach miesięcznych przy jednoczesnym regulowaniu bieżących opłat mieszkaniowych. (…)
W umowach ugód dłużnicy są stroną umowy tj. reprezentują sami siebie wobec ZGKiM. Zadłużenia dotyczące gminnych lokali komunalnych nie jest umarzane, ponieważ ZGKiM jako administrator nie posiada takich uprawnień.
Umorzenie jakie zastosowano do 30.09.2020 r. wynikało z Malborskiego programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Malborka w latach 2017-2020.” Dokument podpisali Prezes i Wiceprezes ZGKiM. Odpowiedź na całą interpelację została podpisana przez Burmistrza Miasta Malborka Marka Charzewskiego.
 
Adam Ilarz – RAJCA miejski
PS. Źródła jakie wykorzystałem:
1) Odpowiedź na interpelację radnego Dariusza Rowińskiego z dnia 12.10.2021 r.
Adam Ilarz – RAJCA miejski
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Hyde park


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
brak słów
brak słów 13.11.2021, 22:52
śmiech!! znów za to zapłaci klasa średnia !
janek
janek 13.11.2021, 12:55
Nie potrafię zrozumieć ludzi, którzy zadłużyli mieszkania, wchodzą w ugodę i odstępują od spłaty części zadłużenie. Dlaczego? Nie szkoda im mieszkania w którym mieszkają i będą musieli je opuścić? Mając szansę na 50% i 60% umorzenie długu, lekceważą własnoręcznie podpisaną umowę? Potem będzie krzyk, że wyrzucają ich z mieszkania? A kto ma za was płacić?