Wydanie nr 113/2024, Poniedziałek 22.04.2024
imieniny: pokaż (11 imion)Łukasz, Wanesa, Gajusz, Teodor, Gaja, Soter, Leonid, Strzeżymir, Leon, Leona, Wirginiusz
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Jerzy Szałach Burmistrz Nowego Stawu z wotum zaufania i absolutorium. XXXV sesja Rady Miejskiej - 22.06.2021

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Przewodniczący Rady, Marek Szczeciński zwołał na wtorek, 22 czerwca br. XXXVI sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie o godz. 15.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie prawomocności obrad sesji.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 4. Informacja o pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okresie międzysesyjnym:

  1) informacja ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie,

  2) informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie,

  3) informacja z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Stawu za okres od 01 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

 6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.

 7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy za 2020 r:

  1. przedstawienie Raportu o Stanie Gminy za 2020 r.,

  2. debata nad Raportem o Stanie Gminy za 2020 r.,

  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Stawu wotum zaufania.

 8. Przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2020 rok:

  1. odczytanie opinii Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie realizacji budżetu miasta i gminy za 2020 rok,

  2. odczytanie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie realizacji budżetu miasta
   i gminy za 2020 rok,

  3. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie na temat sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania
   z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Nowy Staw za 2020 rok,

  4. odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii nt. sprawozdania Burmistrza Nowego Stawu z wykonania budżetu miasta i gminy Nowy Staw za 2020 rok,

  5. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,

  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2020 rok.

 9. Absolutorium dla Burmistrza Nowego Stawu za 2020 rok:

  1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego Stawu za 2020 rok,

  2. odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii nt. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nowego Stawu za 2020 rok,

  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego Stawu za 2020 rok.

 10. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nowym Stawie – uchwały w sprawie:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 instytucji kultury,

  2. zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok,

  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw,

  4. rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie,

  5. rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej remontu drogi osiedlowej przy ulicy Kasztanowej,

  6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego działki niezabudowanej nr 36/4 o pow. 0,5177 ha, stanowiącej własność Gminy Nowy Staw, położonej w obrębie 5 Nowy Staw, z przeznaczeniem pod budowę stacji elektroenergetycznej,

  7. zmiany uchwały Nr 110/XVI/2019 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Nowy Staw na rzecz najemców,

  8. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Nowy Staw oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony,

  9. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 121/13, położona w obrębie 6 Nowy Staw,

  10. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

  11. przyjęcia wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych dla Miasta i Gminy Nowy Staw na lata 2021-2024,

  12. określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Nowy Staw na rok szkolny 2021/2022,

  13. ustalenia opłat za pobyt dziecka w Klubie Malucha w Nowym Stawie.

 11. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.

 12. Informacje i komunikaty.

 13. Zakończenie obrad sesji.

   

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie

Piotr Wąsowicz
Przejdź do komentarzy

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Staw


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.