Wydanie nr 275/2022, Niedziela 2.10.2022
imieniny: pokaż (5 imion)Leodegar, Stanimir, Teofil, Nasiębor, Ursycyn
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

18-te absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Nowego Stawu Jerzego Szałacha. XXIV sesja Rady Miejskiej - 23.06.2020

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Przewodniczący Rady, Tomasz Łoś zwołał na dzień 23 czerwca 2020 roku na godzinę 15 XXIV sesję Rady Miejskiej Nowego Stawu, która odbędzie się w Galerii Żuławskiej w Nowym Stawie.

 

Porządek obrad.

 1. Otwarcie i ustalenie prawomocności obrad sesji.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 4. Informacja o pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okresie międzysesyjnym:

  1) informacja ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie,

  2) informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Stawu za okres od 01 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r.

 6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.

 7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy za 2019 r:

  1. przedstawienie Raportu o Stanie Gminy za 2019 r.,

  2. debata nad Raportem o Stanie Gminy za 2019 r.,

  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Stawu wotum zaufania.

 8. Przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2019 rok:

  1. odczytanie opinii Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie realizacji budżetu miasta i gminy
   za 2019 rok,

  2. odczytanie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie realizacji budżetu miasta i gminy za 2019 rok,

  3. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie na temat sprawozdania finansowego za 2019 rok
   oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Nowy Staw za 2019 rok,

  4. odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii nt. sprawozdania Burmistrza Nowego Stawu z wykonania budżetu miasta i gminy Nowy Staw za 2019 rok,

  5. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,

  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy
   za 2019 rok.

 9. Absolutorium dla Burmistrza Nowego Stawu za 2019 rok:

  1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego Stawu
   za 2019 rok,

  2. odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii nt. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nowego Stawu za 2019 rok,

  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego Stawu za 2019 rok.

 10. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nowym Stawie – uchwały w sprawie:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 instytucji kultury,

  2. zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok,

  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw,

  4. zmiany Statutu Gminy Nowy Staw,

  5. przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wincentego Pola w Nowym Stawie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pod adresem 82-230 Nowy Staw, ul. Mickiewicza 51,

  6. zmiany do uchwały Nr 68/IX/2019 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka
   w Klubie Malucha w Nowym Stawie,

  7. uchylenia Uchwały Nr Nr 57/VIII/2019 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
   na przystąpienie Gminy Nowy Staw do Klastra Energii energyREGION Żuławy,

  8. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowy Staw do Klastra Energetycznego MALBORK-ŻUŁAWY,

  9. nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Nowy Staw nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 11. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.

 12. Informacje i komunikaty.

 13. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Miasta Nowy Staw

 

 

Piotr Wąsowicz
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork, Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork,
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Staw


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.