Wydanie nr 275/2023, Poniedziałek 2.10.2023
imieniny: pokaż (5 imion)Leodegar, Stanimir, Teofil, Nasiębor, Ursycyn
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Malbork. Dwie skargi na Dyrektora MOPS uznane za zasadne.

Malbork. Dwie skargi na Dyrektora MOPS uznane za zasadne. fot. TvMalbork.pl / archiwum
Podczas sesji Rady Miasta Malborka w dniu 27 kwietnia radni mieli rozstrzygnąć losy dwóch skarg na Dyrektora MOPS w Malborku. Obie uznane zostały za zasadne.
Pierwsza skarga dotyczyła nie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Przytoczmy najważniejsze fragmenty uzasadnienia do uchwały Rady Miasta o uznaniu skargi za zasadną: „Rada Miasta Malborka po rozpoznaniu i przeanalizowaniu przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji:
1) skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku dotyczącą nie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z dnia 01.07.2022 r. (data wpływu do Urzędu Miasta)
2) odpowiedzi na skargę wystosowaną przez Dyrektora MOPS z dnia 20.07.2022 r.,
3) opinii prawnej przygotowanej przez radcę prawnego Urzędu Miasta Malborka z dnia 26.09.2022 r.,
4) decyzji nr 724/ŚR/2022 z dnia 22.06.2022 r. w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego,
5) odwołania od powyższej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 04.07.2022 r.
6) decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 08.11.2022 r. uchylającą zaskarżoną decyzję i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji oraz wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora MOPS w Malborku na posiedzeniach Komisji SWiP uznaje skargę za zasadną.
 
Stanowisko Rady Miasta Malborka w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku. (tekst z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 08.11.2022 r.)
„Zdaniem Kolegium, ustalenia przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, jak i całego postępowania dowodowego nie są na tyle wyczerpujące i przekonujące, aby na ten moment jednoznacznie orzec w kwestii istnienia w sprawie bądź braku istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy rezygnacją z zatrudnienia przez wnioskodawczynię na rzecz sprawowania opieki nad niepełnosprawnym synem MŻ. Obowiązkiem organu I instancji, dla potrzeb wydania decyzji w tym zakresie, jest wyjaśnienie i dokonanie oceny występowania powyższych okoliczności, przy wykorzystaniu wszystkich przewidzianych przepisami prawa środków dowodowych.
W wyroku WSA w Gdańsku z dnia 09.09.2021 r., Sygn. akt III SA/Gd 452/21, kwestie takie mogą i powinny podlegać ocenie organów i sadów administracyjnych, polegającej na analizie okoliczności faktycznych dotyczących zakresu rzeczywiście realizowanej w konkretnych sprawach opieki. Nie zawsze bowiem osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności będzie wymagać opieki w stopniu wykluczającym podjęcie przez osobę bliską zatrudnienia, choćby w ograniczonym wymiarze czasu pracy. Rolą organów jest ustalenie tych okoliczności. Zatem w niniejszej sprawie niezbędne jest wyjaśnienie, czy zakres tej opieki uniemożliwia wnioskodawczyni aktywność zawodową chociażby w niepełnym wymiarze czasu pracy lub, czy też brak aktywności spowodowany jest zupełnie innymi przyczynami. Dlatego też zarówno od organu I instancji jak i od samej zainteresowanej reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika wymaga się w tych okolicznościach raz jeszcze precyzyjnego i nie wzbudzającego wątpliwości ustalenia, czy zakres sprawowanej opieki nad synem, poza wymienionymi typowymi, codziennymi czynnościami, wymaga takiego zaangażowania, ciągłości tej opieki, stałości, że uniemożliwia wnioskodawczyni podjęcia się jakiejkolwiek aktywności zawodowej - przy jednoczesnym wykazaniu, że stan zdrowia M Ż - wymaga wsparcia i pomocy osoby drugiej i to w takim wymiarze, że bez takiej pomocy nie byłby w stanie samodzielnie funkcjonować.”(…)”
 
Było to już czwarte podejście Rady Miasta Malborka do rozstrzygnięcia tej skargi. Wcześniejsze próby były „blokowane” przez część radnych (w większości pochodzących z Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Charzewskiego), którzy nie proponowali żadnych zmian w treści uchwały i uzasadnienia, tylko głosowali przeciw. Pomimo, iż wiedzieli, że zakończenie procedowania skargi to podjęcie uchwały przez Radę Miasta.
 
Skarga druga dotyczyła naboru wniosków do realizacji programu „Usługa wytchnieniowa”. Zapoznajmy się z najważniejszymi fragmentami uzasadnienia do uchwały Rady Miasta o uznaniu skargi za zasadną: „Rada Miasta Malborka po rozpoznaniu i przeanalizowaniu przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji:
1) skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku dotyczącą realizacji programu „Usługa wytchnieniowa” z dnia 08.03.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 14.03.2023 r.)
2) odpowiedzi na skargę wystosowaną przez Dyrektora MOPS z dnia 21.03.2023 r.,
oraz wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora MOPS w Malborku na posiedzeniach Komisji SWiP uznaje skargę za zasadną.
 
Stanowisko Rady Miasta Malborka w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku.
Rada Miasta Malborka zgadza się z zarzutami stawianymi w skardze. Oto treść skargi:
„Dotyczy realizacji programu „Usługa wytchnieniowa" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Juliusza Słowackiego 74, 82-200 Malbork.
W związku z doniesieniami z prasy oraz informacjami uzyskanymi z nagranej sesji Rady Miasta Malborka z dnia 9.02.2023r. na temat 15 godzinnego ogłoszenia o przyjmowaniu wniosków do usługi wytchnieniowej wnosimy skargę na tak krótki termin realizacji.
Do tej pory Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku przekazywał informacje, że nie realizuje ani nie przystępuje do programu „Usługa Wytchnieniowa".””
Rada Miasta zdecydowaną większością głosów uznała skargę za zasadną. Za głosowało 13 radnych. Wstrzymało się dwóch radnych (Edward Orzęcki, Dariusz Kowalczyk), przeciw głosowało dwoje radnych (Grzegorz Wojdanowski, Joanna Iglińska). Osobiście bardzo się dziwię, że znalazło się aż czworo radnych, którzy nie poparli tej skargi. Jak za normalne można uważać informowanie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, że nie przystępuje się do programu „Usługa wytchnieniowa”, a następnie przystąpić i ogłosić 15-sto godzinny nabór, gdzie większość z tych godzin przypadała na okres nocy. Postępowanie tych radnych jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe.
 
Adam Ilarz – RAJCA miejski
PS. Źródła jakie wykorzystałem:
1) Raport przeprowadzonego głosowania – BIP Malbork,
2) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku,
3) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku.
Adam Ilarz – RAJCA miejski
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Hyde park


Komentarze (7)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
gość
gość 09.06.2023, 16:20
Tyle lat żeby nie zrobić porządku z tym Dyrektorkiem....Co władza jest tak samo... Wręcz niedobrze się robi...
Kojot
Kojot 30.05.2023, 20:18
Trzech burmistrzów i żaden nie ma odwagi zrobić porządków. Żenada
Piotr
Piotr 30.05.2023, 22:18 (odpowiedź do Kojot)
"Trzy małpy" to wyrażone za pomocą rzeźby lub obrazu japońskie przysłowie: Nie widzę nic złego, nie słyszę nic złego, nie mówię nic złego. Przysłowie jest częścią nauczania boga Wadziry: Kto nie widzi zła, nie słyszy zła, nie mówi o złu - tym samym chroni się przed złem. Kiedyś miałem taką rzeźbę.
mieszkaniec
mieszkaniec 29.05.2023, 20:10
nie usługa wytchnieniowa a opieka wytchnieniowa.
Ojciec
Ojciec 29.05.2023, 18:37
Normalne że musi robić co mu każą. Za dobry jest Pan, w Malborku to tacy jak wicestarosta I inni co skazywali niewinnych ludzi ( Pana Jarzębowskiego) rozdają karty,, kiedy dekomunizacja I przestrzeganie praw obywateli ? Czy to nie wstyd że komuchy siedzą w urzędach? Gdzie ta demokracja i sprawiedliwość?
matka
matka 29.05.2023, 13:29
Jest Pan za dobry Mają już kogoś na Pana mniejsce,ale tak dobry Człowiek i Pracownik znajdzie sobie pracę bez zawiści Życzę dużo zdrówka iwytrwałości w tej cholernej i chorej pracy Trzymam za Pana kciuki
Ojciec
Ojciec 30.05.2023, 16:05 (odpowiedź do matka)
Jacek daj spokój.