Wydanie nr 140/2022, Piątek 20.05.2022
imieniny: pokaż (10 imion)Teodor, Anastazy, Wiktoria, Asteriusz, Bernardyn, Saturnina, Iwo, Bronimir, Rymwid, Józefa
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Malbork - Ocena jakości powietrza

Malbork - Ocena jakości powietrza fot. Kamery TvMalbork.pl
Na ostatniej sesji Rady Miasta Malborka w roku pandemicznym 2020 przyjęto w formie uchwały raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Miasta Malborka po roku 2016 za lata 2018 – 2019”. Moim zdaniem bardzo ciekawy dokument, pokazujący stan środowiska w naszym mieście. Dziś tematem będzie ocena jakości powietrza.
W raporcie przygotowanym przez EPH Sp. z o.o. możemy przeczytać o badaniach powietrza w ostatnim okresie w naszym mieście. Oto treść: „Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w województwie pomorskim jest emisja antropogeniczna pochodząca z sektora komunalno-bytowego (emisja powierzchniowa), z komunikacji (emisja liniowa: drogowa i kolejowa) oraz z działalności przemysłowej (emisja punktowa).
 
Monitoring powietrza w województwie pomorskim podzielony jest na „strefę trójmiejską" i „strefę pomorską". Miasto Malbork pod względem jakości powietrza zaliczane jest do pomorskiej strefy zanieczyszczeń powietrza.
 
Ocen jakości powietrza w obszarze województwa pomorskiego dokonuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku w ramach tzw. Państwowego Monitoringu Środowiska. W skład całej sieci monitoringu wchodzi 16 stacji automatycznych (9 należących do fundacji ARMAAG, 5 należących do GIOŚ, 1 należąca do IMGW) oraz 3 manualne (należące do GIOŚ). Stacje dzielą się na trzy typy: miejski, podmiejski i pozamiejski. Punkt pomiarowy w Malborku znajduje się przy ul. Mickiewicza.
W przypadku stacji monitoringu funkcjonującej w obszarze Malborka pomiary prowadzone są w zakresie:
• pyłu zawieszonego PM10,
• tlenku węgla (CO),
• tlenków azotu (NOx),
• dwutlenku azotu (NO2),
• dwutlenku siarki (SO2),
• benzenu (C6H6),
• metali zawartych w pyle PM10: kadmu (Cd), ołowiu (Pb), niklu (Ni), arsenu (As).
 
W okresie sprawozdawczym 2018 - 2019, w rocznych ocenach GIOŚ, jakość powietrza w Malborku ze względu na zawartość dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozon (poziom docelowy), metali ciężkich zawartych w pyle PM10, uzyskała klasę A pod kątem ochrony zdrowia ludzi. Jedynie poziom długoterminowy dla ozonu (2020) nie został dotrzymany (klasa D2).
 
W 2018 roku w strefie pomorskiej odnotowane zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężenia pyłu PM10 dla dopuszczalnej częstości przekroczeń średniodobowych stężeń (dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami: 35, dopuszczalne stężenie średniodobowe: 50 ug/m3). Wg oceny rocznej GIOŚ liczba dni przekroczeń w Malborku w 2018 roku wyniosła 44 dni, natomiast jak wskazuje Załącznik nr 2 (Tabela 4.) do uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 308/XXIV/20 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej (Dz. Urz. Woj. Pom. 2020.4231 z dnia 15 października 2020) liczba dni przekroczeń wyniosła 31, mieszcząc się w dopuszczalnej wartości. W 2019 roku wartości dotyczące dopuszczalnej dni przekroczeń stężeń dobowych PM10 zostały w Malborku dotrzymane (9 dni przekroczeń stężeń średniodobowych przy dopuszczalnej liczbie dni przekroczeń -35). Nie odnotowano przekroczeń średniorocznych stężeń pyłów PM10 (średnia roczna w 2018 wyniosła 26 ug/m3, średnia roczna w 2019 wyniosła 20 ug/m3, wartość dopuszczalna: 40 ug/m3).
W ocenach rocznych 2018 i 2019 cała strefa pomorska w przypadku pyłów PM2,5 uzyskała klasę A, natomiast ze względu na poziom celu długoterminowego - klasę C, ze względu na ochronę zdrowia. (…)”
 
Badanie jakości powietrza będzie prowadzone na terenie Malborka w szerszym zakresie. Umożliwiły to zakupy czujników powietrza z Budżetu Obywatelskiego. Nowych urządzeń jest 6 i zostały rozmieszczone w następujących lokalizacjach:
1) ul. Żeromskiego,
2) ul. Tczewska,
3) ul. Toruńska,
4) ul. Wojska Polskiego,
5) ul. Kwiatkowskiego,
6) ul. Kochanowskiego.
 
Dane z czujników powietrza można śledzić na stronie Urzędu Miasta Malborka.
Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Miasta Malborka za lata 2018 – 2019” zawiera wiele ciekawych tematów, więc z pewnością jeszcze nie raz do niego wrócę.
 
PS. Źródła jakie wykorzystałem:
1) Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Miasta Malborka za lata 2018 – 2019”
Adam Ilarz – RAJCA miejski
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Hyde park


Komentarze (4)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Mariola
Mariola 02.02.2021, 14:27
Kiedy sprawdza dlaczego ktoś spała olej z warsztatów? Kto kontroluje piece w warsztatach samochodowych, kto pozbiera te plastiki nad Nogatem. Woda zatruwana i nic tylko piszą ze kontrolują.
Młody
Młody 01.02.2021, 14:09
Kiedy wreszcie zwolnicie emerytow w Urzedzie Miasta i Starostwie i zatrudnicie mlodych
Mlody
Mlody 31.01.2021, 13:28
kiedy emeryci pracujacy w Urzedzie Miasta tarostwie odejda i dadza prace młodyn
Stary
Stary 01.02.2021, 09:44 (odpowiedź do Mlody)
Jak młodzi zajrzą do słownika