Wydanie nr 141/2024, Poniedziałek 20.05.2024
imieniny: pokaż (10 imion)Teodor, Anastazy, Wiktoria, Asteriusz, Bernardyn, Saturnina, Iwo, Bronimir, Rymwid, Józefa
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

LIII sesja Rady Powiatu Malborskiego - 29.02.2024 - Pełne nagranie wideo

LIII sesja Rady Powiatu Malborskiego - 29.02.2024 - Pełne nagranie wideo fot. LIII sesja Rady Powiatu Malborskiego - 29.02.2024 - Oglądaj na żywo
29 lutego odbyła się LIII sesja Rady Powiatu Malborskiego w Sali Konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku. Zapraszamy na pełne nagranie wideo.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z LII sesji Rady Powiatu Malborskiego.

5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem/informacją:

a. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Malborku za 2023 rok;

b. Sprawozdanie z ustawowej realizacji zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku w 2023 roku;

c. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Malborskim oraz realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w 2023 roku;

d. Sprawozdanie z działalności Państwowej Straży Rybackiej w Malborku za 2023 rok;

e. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Malborskiego w 2023 roku;

f. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 rok;

g. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku za 2023 rok;

h. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Malborskiego za 2023 rok;

i. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku w 2023 roku.

8. Projekt uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Malborskim na lata 2024-2026"

9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową w Powiecie Malborskim na lata 2024 – 2030 w warunkach wolnościowych”.

10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia zasad przyznawania środków na realizację pieczy zastępczej.

11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Profilaktycznego mającego na celu przeciwdziałanie przemocy domowej oraz promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży w rodzinach zagrożonych przemocą na lata 2024 – 2030”.

12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2024 roku.

13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Malbork zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej – koszenie poboczy.

15. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Stare Pole zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej – koszenie poboczy.

16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030.

17. Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr LI/370/2023 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok.

18. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2024-2033.

19. Sprawozdanie z pracy w 2023 roku:

a. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady;

b. Sprawozdanie z prac i kontroli Komisji Rewizyjnej za 2023 rok;

c. Sprawozdanie z pracy Komisji Statutowo - Regulaminowej za 2023 rok;

d. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 rok;

e. Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Malborskiego.

20. Informacja o frekwencji radnych w 2023 roku.

21. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, zapytaniach radnych i udzielonych odpowiedziach oraz wniesionych skargach, wnioskach i petycjach.

22. Wolne wnioski i oświadczenia.

23. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Powiatu Malborskiego.


 

Informacja prasowa Starostwa Powiatowego w Malborku

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
mnt
mnt 01.03.2024, 07:26
"Burza mózgów". Tylko burza......