Wydanie nr 214/2021, Poniedziałek 2.08.2021
imieniny: pokaż (6 imion)Gustaw, Karina, Maria, Stefan, Świętosław, Teodota
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Kąty Rybackie. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kątach Rybackich - 19.12.2016

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kątach Rybackich.

 

Położenie 

ulica

Numer    działkiPowierzchniaObrębNumer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza

netto w zł

Wysokość  wadium w  zł.
Rybacka780

 

 1,0905 ha

 

 

Kąty Rybackie

GD2M/00048165/81.500.000150.000-


 


Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55  w pok. nr 1 w dniu 24 lutego 2017 r. o godz. 11.00

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie uchwalonym Uchwałą Nr XL/359/2010 Rady Gminy Sztutowo działka nr 780 oznaczona jest symbolem 50UT z przeznaczeniem pod funkcję turystyczno – wypoczynkową, ośrodek wypoczynkowy, pensjonat, hotel.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą Nr XXXII/318/2014 Rady Gminy Sztutowo                          z dnia 27 marca 2014 r. 

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana nr 780 położona w Kątach Rybackich przy drodze wojewódzkiej nr 501 relacji  Mikoszewo -  Krynica Morska z pięknym widokiem na Zalew Wiślany. Działka jest nieuzbrojona – w pobliżu znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz sieć energetyczna
i telekomunikacyjna.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Wadium należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej
w dniu 21 lutego 2017 r.  wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą „o podatku od towarów
i usług” z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zmianami).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj.  kwoty 15.000,-.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j Dz. U.2014 poz.1490).

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 15 lub telefonicznie nr tel. 55 247-81-52 wew. 32.

 

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo www
.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu. 

 

 

Wójt Jakub Farinade

 

Sztutowo, dnia 19.12.20

Edyta Kozakiewicz
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.