Wydanie nr 31/2023, Wtorek 31.01.2023
imieniny: pokaż (8 imion)Cyrus, Euzebiusz, Jan, Ksawery, Ludwik, Marceli, Marcelin, Marcelina
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 3 listopada 2021 r.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Jacek Michalski ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na ulicy Okopowej w Nowym Dworze Gdańskim, stanowiących własność Gminy Nowy Dwór Gdański.

 

Na sprzedaż wystawione są nieruchomości niezabudowane położone na ulicy Okopowej w Nowym Dworze Gdańskim, stanowiące własność Gminy Nowy Dwór Gdański, dla których Sąd Rejonowy w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą KW GD2M/00052047/6 :

 • nr 250/2 o pow. 0,1222 ha cena wywoławcza 158.959,- zł wadium 15.895,90 zł

 • nr 250/3 o pow. 0,1222 ha cena wywoławcza 158.959,- zł wadium 15.895,90 zł

 • nr 250/5 o pow. 0,1287 ha cena wywoławcza 167.415,- zł wadium 16.741,50 zł

 • nr 250/6 o pow. 0,1288 ha cena wywoławcza 167.545,- zł wadium 16.754,50 zł

 • nr 250/7 o pow. 0,1489 ha cena wywoławcza 193.691,- zł wadium 19.369,10 zł

 • nr 250/8 o pow. 0,1298 ha cena wywoławcza 168.846,- zł wadium 16.884,60 zł

 • nr 250/9 o pow. 0,1347 ha cena wywoławcza 175.220,- zł wadium 17.522,00 zł

 • nr 250/12 o pow. 0,1612 ha cena wywoławcza 209.691,- zł wadium 20.969,10 zł

 • nr 250/13 o pow. 0,1489 ha cena wywoławcza 193.691,- zł wadium 19.369,10 zł

 

 

 

Do ceny sprzedaży każdej działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański teren, na którym położone są działki objęte przetargiem określony jest jako „MU2 - teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej”. Działki sprzedaje się na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań. Działki nie są uzbrojone. W pobliżu działek przebiega sieć kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna oraz gazowa. Działki posiadają dostęp do drogi gminnej stanowiącej ulicę Okopową poprzez gminne działki nr 250/24 i 250/23 oraz 250/4 tworzące drogę dojazdową. Działki dojazdowe nie są utwardzone nawierzchnią betonową lub asfaltową. W przypadku powstania infrastruktury drogowej Gmina może naliczyć opłatę adiacencką w terminie 3 lat od daty jej oddania do użytkowania. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany.

Na podstawie art. 11 i 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1326) po uzyskaniu pozwolenia na budowę, inwestor będzie zobowiązany do uiszczenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim należnych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

 

 

 

Przetarg odbędzie się 30 listopada 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie Referatu Majątku Komunalnego  Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 5A.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 25 listopada 2021r.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.).

 

 

 

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010, tak aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.  Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.

 

 

 

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w siedzibie Referatu Majątku Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 5A, pokój nr 3, tel. 55 625 77 81. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl, http://miastonowydwor.ploraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

 

 

 

 

Informacja prasowa Gminy Nowy Dwór Gdański

 

 

Gmina Nowy Dwór Gdański
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.