Wydanie nr 226/2022, Niedziela 14.08.2022
imieniny: pokaż (10 imion)Alfred, Euzebiusz, Atanazja, Kalikst, Dobrowoj, Maksymilian, Dobrowoja, Machabeusz, Ursycyn, Majnard
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Miłoradz Arkadiusza Skorka. XXVII sesja VIII Kadencji Rady Gminy - 21.06.2021

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady, Tomasz Żuchowski zwołał XXVII sesję VIII Kadencji Rady Gminy Miłoradz, która odbędzie się w poniedziałek, 21 czerwca br. o godz. 15.30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Miłoradzu, ul. Główna 54.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.

 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

 6. Informacje Wójta Gminy o pracach między sesjami.

 7. Informacje Przewodniczącego w sprawie interpelacji i zapytań.

 8. Uchwały

  a. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miłoradz za 2020 rok oraz debata nad raportem. Nr XXVII. .2021 podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miłoradz wotum zaufania,

  b. Opinie poszczególnych komisji rady gminy w sprawie wykonania budżetu za 2020 r. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. Nr XXVII. .2021 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłoradz za rok 2020,

  c. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej. Nr XXVII. .2021 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020,

  d. Nr XXVII. .2021 podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółach prawa handlowego,

  e. Nr XXVII. .2021 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Pomorze" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

  f. Nr XXVII. .2021 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej,

  g. Nr XXVII. .2021 podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,

  h. Nr XXVII. .2021 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej,

  i. Nr XXVII. .2021 podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Miłoradz w ramach pomocy de minimis,

  j. Nr XXVII. .2021 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Gnojewo,

  k. Nr XXVII. .2021 podjęcie uchwały w sprawie obsługi bankowej budżetu,

  l. Nr XXVII. .2021 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 przez Gminę Miłoradz dla Gminy Nowy Dwór Gdański,

  m. Nr XXVII. .2021 podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku 2021,

  n. Nr XXVII. .2021 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 (zmiana IV),

  o. Nr XXVII. .2021 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2021-2030.

 9. Wolne wnioski i oświadczenia.

 10. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Miłoradz

UG Miłoradz
Przejdź do komentarzy

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Miłoradz


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.