Wydanie nr 270/2021, Poniedziałek 27.09.2021
imieniny: pokaż (12 imiona)Przedbor, Urban, Gaja, Amadeusz, Gajusz, Mirela, Adolf, Adolfa, Zybart, Zybert, Zybracht, Zygbert
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Malbork. Zarząd Powiatu z absolutorium. Oglądaj na żywo.

  • Wydanie nr 270/2021
  • 8 czerwca 2021, 11:03
  • Starostwo Powiatowe w Malborku
  • MalborkUrzędowe
Malbork. Zarząd Powiatu z absolutorium. Oglądaj na żywo. fot. Archiwum TvMalbork.pl
Zwołana na czwartek, 10 czerwca br. na godzinę 12 XXIV sesja Rady Powiatu Malborskiego odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Malborskiego.

5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”.

     7a. Prezentacja multimedialna

8. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego.

9. Raport o stanie Powiatu Malborskiego za rok 2020.

10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2020 r.

11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2020 r.

     11a. Przedstawienie projektu uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 r.

     11b. Informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – w 2020 r.

     11c. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2020 r.

     11d. Uchwała Nr 058/p119/R/l/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu malborskiego za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

     11e. Dyskusja.

     11f. Głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 r.

12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2020 r.

     12a. Przedstawienie projektu uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2020 r.

     12b. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Malborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2020 r.

     12c. Uchwała Nr 136/p119/A/l/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego.

     12d. Dyskusja.

     12e. Głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2020 r.

13. Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XX/168/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2021 r.

14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2021-2033.

15. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku w 2020 r. oraz perspektywy jego rozwoju.

16. Informacja o stanie dróg powiatu malborskiego oraz o bieżącej realizacji zadań w zakresie jego poprawy w 2021 r.

17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Malborskim na lata 2021-2023”.

18. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej.

19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

20. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Słoneczne Południe”.

21. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.

22. Sprawozdanie z realizacji w latach 2019-2020 „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Malborskiego na lata 2019-2022”.

23. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju strategicznego Powiatu Malborskiego 2030”.

24. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia „Kierunków rozwoju oświaty Powiatu Malborskiego 2030”.

25. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zawartości glifosatu w żywności.

26. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, zapytaniach radnych i udzielonych odpowiedziach oraz wniesionych skargach, wnioskach i petycjach.

27. Wolne wnioski i oświadczenia.

28. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

 

 

 

Informacja prasowa Starosta Powiatowego w Malborku

Starostwo Powiatowe w Malborku
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.