Wydanie nr 146/2022, Czwartek 26.05.2022
imieniny: pokaż (11 imion)Angelika, Filip, Adalwina, Alwina, Adalwin, Alwin, Emil, Ewelina, Paulina, Więcemił, Ariusz
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

W piątek sesja Rady Powiatu Malborskiego. Zobacz porządek obrad.

W piątek sesja Rady Powiatu Malborskiego. Zobacz porządek obrad. fot. Archiwum TvMalbork.pl
W piątek, 19 czerwca br. o godzinie 12 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu Malborskiego.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XII, XIII, XIV, XV,XVI sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 5. Międzysesyjna praca Zarządu Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Raport o stanie Powiatu Malborskiego za rok 2019 - referuje Beata Żaroffe-Preuss, sekretarz powiatu.

 8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2019 rok - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu.

 9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok - referuje Lucyna Bednarska, skarbnik powiatu.

  a. Przedstawienie projektu uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 roku - referuje Lucyna Bednarska, skarbnik powiatu.

  b. Informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – w 2019 roku - referuje Lucyna Bednarska, skarbnik powiatu.

  c. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2019 r. - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

  d. Uchwała Nr 051/p119/R/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 marca 2020r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami - referuje Lucyna Bednarska, skarbnik powiatu.

  e. Dyskusja.

  f. Głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok.

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2019 rok.

  a. Przedstawienie projektu uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2019 rok - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu.

  b. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2020r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Malborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2019 rok – referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  c. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego – referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  d. Dyskusja.

  e. Głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2019 rok.

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok - referuje Lucyna Bednarska, skarbnik powiatu.

 12. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok - referuje Lucyna Bednarska, skarbnik powiatu.

 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Malborskiego - referuje Stanisław Sumowski, dyrektor Wydziału Edukacji.

 14. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Malborskiego od dnia 1 września 2019 roku - referuje Stanisław Sumowski, dyrektor Wydziału Edukacji.

 15. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu funkcjonującym przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR w Malborku.

 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR w Malborku.

 17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR w Malborku.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR w Malborku.

 19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. - referuje Beata Żaroffe - Preuss, sekretarz powiatu.

 20. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”- referuje Stanisław Sumowski, dyrektor Wydziału Edukacji.

 21. Informacja o stanie dróg powiatu malborskiego oraz o bieżącej realizacji zadań w zakresie jego poprawy w 2020 roku -referuje Marek Gumprecht, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Inwestycji.

 22. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku w 2019 roku oraz perspektywy jego rozwoju - referuje Paweł Chodyniak, prezes PCZ Sp. z o.o. w Malborku.

 23. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania petycji (Klecie - droga) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu.

 24. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania petycji (Lichnowy-wjazdy) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu.

 25. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania wniosku (Stogi- ciąg pieszo - rowerowy) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu.

 26. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania petycji (Grobelno - chodnik) Zarządowi Powiatu Malborskiego według właściwości - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu.

 27. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, zapytaniach radnych i udzielonych odpowiedziach oraz wniesionych skargach, wnioskach i petycjach.

 28. Wolne wnioski i oświadczenia.

 29. Zamknięcie XVII sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

 

 

 

 

Informacja prasowa Rady Powiatu Malborskiego

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Jasnowidz
Jasnowidz 17.06.2020, 07:27
Podaję co wydarzy się 28 czerwca - będzie trzask i po długopisie.
Historyk
Historyk 16.06.2020, 11:16
...................................coraz więcej pisiorów uważa się za następców rasy aryjskiej !