Wydanie nr 279/2022, Czwartek 6.10.2022
imieniny: pokaż (9 imion)Fryderyka, Alberta, Brunon, Roman, Bronisław, Baldwin, Baldwina, Askaniusz, Artur
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Most tczewski i sprawozdanie prezesa szpitala. XXI Sesja Rady Powiatu Malborskiego – 27.04.2017

W trakcie XXI sesja Rady Powiatu Malborskiego jednym z najważniejszych tematów było sprawozdanie prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku. Najwięcej dyskusji natomiast wzbudził temat dotacji na remont mostu w Tczewie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z XX sesji Rady Powiatu.

5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. o.o. w Malborku w
roku

2016 oraz perspektywy jego rozwoju – referuje Paweł Chodyniak, prezes PCZ Sp. z
o.o.

w Malborku.

8. Informacja o stanie dróg Powiatu Malborskiego oraz o bieżącej realizacji
zadań

w zakresie jego poprawy w 2017 roku – referuje Andrzej Szymański, dyrektor
Zarządu

Dróg Powiatowych.

9. Podjęcie uchwały rady w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania

publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach

administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej –

koszenie poboczy - referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

10. Podjęcie uchwały rady w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład

mieszkaniowego zasobu Powiatu Malborskiego – referuje Ryszard Dominik, dyrektor

Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

11. Podjęcie uchwały rady w sprawie udzielenia przez Powiat Malborski pomocy

finansowej Gminie Stare Pole, Gminie Miłoradz i Gminie Nowy Staw

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska – referuje

Beata Zakrzewska, po. dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

12. Podjęcie uchwały rady o zmianie uchwały w sprawie finansowania ochrony

środowiska i gospodarki wodnej w Powiecie Malborskim - referuje Beata

Zakrzewska, po. dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

13. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2004 Rady Powiatu

Malborskiego z dnia 21 lipca 2004 r. – referuje Sylwia Grabowska, dyrektor
Wydziału

Edukacji, Kultury i Sportu.

14. Podjęcie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2017 na
prace

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do

rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego - referuje

Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

15. Podjęcie uchwały rady w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia

rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane

w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Radę

Powiatu Malborskiego, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów

niezbędnych do ich potwierdzenia - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału

Edukacji, Kultury i Sportu.

16. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/193/2017 Rady Powiatu

Malborskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego

wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych
innych

składników wynagrodzenia - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału
Edukacji,

Kultury i Sportu.

17. Podjęcie uchwały intencyjnej rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenia
woli

współfinansowania zadania „Przebudowa Mostu Tczewskiego" – referuje Anna

Załęska, skarbnik powiatu.

18. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok - referuje

Anna Załęska, skarbnik powiatu.

19. Podjęcie uchwały rady w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej


referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

21.Wolne wnioski i oświadczenia.

22. Zamknięcie XXI sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Dawid Bochon
Przejdź do komentarzy

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.