Wydanie nr 196/2024, Niedziela 14.07.2024
imieniny: pokaż (11 imion)Marcelin, Ulryk, Kamil, Tuskana, Franciszek, Dobrogost, Kosma, Marceli, Izabela, Damian, Angelina
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Zarząd Powiatu Malborskiego z absolutorium. Sławomir Zirra i Krzysztof Osijewski nowymi Członkami Zarządu - III sesja Rady Powiatu Malborskiego 20.06.2024

Zarząd Powiatu Malborskiego z absolutorium. Sławomir Zirra i Krzysztof… fot. archiwum TvRegionalna24.pl
W czwartek, 20 czerwca o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku odbędzie się III sesja Rady Powiatu Malborskiego. W porządku obrad m. in. wręczenie Nagród Starosty Malborskiego dla najlepszych absolwentów 2024 roku, a także podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2023 rok.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Uroczyste wręczenie Nagród Starosty Malborskiego w kategorii „Najlepszy Absolwent” 2024.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu z II sesji Rady Powiatu Malborskiego.

6. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Raport o stanie Powiatu Malborskiego za rok 2023.

9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2023 rok.

10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.

10a. Przedstawienie projektu uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 rok .

10b. Informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – w 2023 roku.

10c. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2023r.

10d. Uchwała Nr 060/p119/R/III/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu malborskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

10e. Dyskusja.

10f. Głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 rok.

11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2023 rok.

11a. Przedstawienie projektu uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2023 rok.

11b. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 5 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Malborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2023 rok.

11c. Uchwała Nr 124/p119/A/IV/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2024r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego.

11d. Dyskusja.

11e. Głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2023 rok.

12. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku w 2023 roku oraz perspektywy jego rozwoju.

13. Informacja o stanie dróg powiatu malborskiego oraz o bieżącej realizacji zadań w zakresie jego poprawy w 2024 roku.

14. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

15. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatu Malborskiego.

16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu Żuławy.

18. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie reprezentowania Powiatu Malborskiego w Stowarzyszeniu pn. „Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22”.

19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Malborski jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, a także terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

20. Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr LI/370/2023 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok.

21. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2024-2033.

22. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2024.

23. Wybór członków Zarządu Powiatu Malborskiego:

23a. zgłaszanie kandydatów

23b. wybór komisji skrutacyjnej

23c. przeprowadzenie głosowania

23d. ogłoszenie wyników głosowania stwierdzających wybór członków Zarządu Powiatu

23e. odczytanie uchwał w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Malborskiego

24. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, zapytaniach radnych i udzielonych odpowiedziach oraz wniesionych skargach, wnioskach i petycjach.

25. Wolne wnioski i oświadczenia.

26. Zamknięcie obrad III sesji Rady Powiatu Malborskiego.


 

Informacja prasowa Starostwa Powiatowego w Malborku

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Miłoradz, Frombork od 49 zł Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Miłoradz, Frombork od 49 zł
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
M.
M. 21.06.2024, 13:15
Zarząd powiększony o 2 osoby przy Radzie Powiatu mniejszej o 2 osoby?Specyficzna zależność.
Pietrek z Becią.
Pietrek z Becią. 23.06.2024, 08:28 (odpowiedź do M.)
Dobra zmiana.