Wydanie nr 90/2023, Piątek 31.03.2023
imieniny: pokaż (8 imion)Gwido, Beniamin, Kornelia, Dobromira, Balbina, Amos, Achacjusz, Achacy
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Gmina Stare Pole. Ogłoszenie o przetargu na kamień drogowy.

Gmina Stare Pole. Ogłoszenie o przetargu na kamień drogowy. fot. Gmina Stare Pole
Na podstawie Regulaminu organizowania przetargów na zbycie środków trwałych stanowiących własność Gminy Stare Pole, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 68/2018 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 11 września 2018 r., zmienionego Zarządzeniem nr 23/2023 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 14 marca 2023 r. odbędzie się przetarg ustny (licytację) na sprzedaż środka trwałego: kamień drogowy (bruk - będący materiałem rozbiórkowym z dróg) w ilości 1275 kg.

Cena wywoławcza za 1275 kg bruku wynosi: 191,25 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 25/100).
Licytacja odbędzie się 31.03.2023 r. o godz. 1000 w Sali Narad Urzędu Gminy w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić na rzecz Gminy Stare Pole do 29.03.2023 r., przelewem na rachunek bankowy nr 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017 wadium w kwocie 38,25 zł (słownie: trzydzieści osiem złotych 25/100).
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał licytację zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie nie stawienia się bez usprawiedliwienia do podpisania umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.
Osobom, które licytację przegrały wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.
Wygrywający licytację będzie zobowiązany do zapłaty ceny ustalonej w drodze licytacji (pomniejszonej o wpłacone wadium) na konto Gminy Stare Pole prowadzone w BS Malbork o/Stare Pole nr 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017, przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży.
Ze stanem środka trwałego można zapoznać się w dniu powszednie w godz. od 08.00 do 14.00 pod adresem ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 55-271-35-32 w. 704.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.