Wydanie nr 40/2023, Czwartek 9.02.2023
imieniny: pokaż (4 imiona)Apolonia, Cyryl, Marian, Sulisława
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Malbork. Zarząd Powiatu z absolutorium. Oglądaj na żywo.

 • Wydanie nr 40/2023
 • 8 czerwca 2022, 09:43
 • Starostwo Powiatowe w Malborku
 • MalborkUrzędowe
Malbork. Zarząd Powiatu z absolutorium. Oglądaj na żywo. fot. Archiwum TvRegionalna24.pl
Zwołana na poniedziałek, 13 czerwca br. na godzinę 12.00 XXXIV sesja Rady Powiatu Malborskiego odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Raport o stanie Powiatu Malborskiego za rok 2021.

 8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2021 rok.

 9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.

  9a. Przedstawienie projektu uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok.

  9b. Informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – w 2021 roku.

  9c. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2021 r.

  9d. Uchwała Nr 040/p119/R/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu malborskiego za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

  9e. Dyskusja.

  9f. Głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok.

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2021 rok.

  10a. Przedstawienie projektu uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2021 r.

  10b. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Malborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2021 r.

  10c. Uchwała Nr 087/p119/A/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego.

  10d. Dyskusja.

  10e. Głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2021 rok.

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XXVIII/236/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 r.

 12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022-2033.

 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2022.

 14. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określeń zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022 r.

 15. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia w 2022 r. pomocy finansowej Gminie Stare Pole.

 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowej w roku 2022 dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich.

 17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Malborskiego od dnia 1 września 2022 r.

 18. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Malborski.

 19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uczniów szkół Powiatu Malborskiego w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Malborski oraz trybu postępowania w tych sprawach.

 20. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego.

 21. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Malborskiego za cenę niższą niż rynkowa.

 22. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej – koszenie poboczy.

 23. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Stare Pole zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej – koszenie poboczy.

 24. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, zapytaniach radnych i udzielonych odpowiedziach oraz wniesionych skargach, wnioskach i petycjach.

 25. Wolne wnioski i oświadczenia.

 26. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 


 

 

Informacja prasowa Starostwa Powiatowego w Malborku

Starostwo Powiatowe w Malborku
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.