Wydanie nr 338/2022, Niedziela 4.12.2022
imieniny: pokaż (6 imion)Klemens, Chrystian, Barbara, Krystian, Hieronim, Melecjusz
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

XXIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Malbork - 11.03.2022

XXIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Malbork - 11.03.2022 fot. TvMalbork.pl
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Przewodniczący Rady Gminy, Michał Błachut zwołał XXIX sesję VIII kadencji Rady Gminy Malbork, która odbędzie się w piątek, 11 marca br. o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Malbork.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Gminy i powitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Malbork.

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Malbork.

5. Wnioski i interpelacje Radnych.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy Malbork z okresu międzysesyjnego.

8. Sprawozdanie Gminy Malbork z wysokości średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Malbork za 2021 rok.

9. Informacja Wójta Gminy Malbork o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2021.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

11.1 w/s zmian w budżecie Gminy Malbork na 2022 r.

11.2 w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

11.3 w/s udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2022 roku przez Gminę Malbork dla Powiatu Malborskiego.

11.4 w/s wniesienia wkładów pieniężnych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim celem zwiększenia udziałów Gminy Malbork w kapitale zakładowym Spółki oraz upoważnienia Wójta Gminy Malbork do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim.

11.5 w/s przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2022 r.

11.6 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

11.7 w/s zmiany uchwały Nr XXVII/242/2021 Rady Gminy Malbork z dnia 28 grudnia 2021 r.

11.8 w/s przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, część II, gmina Malbork

11.9 w/s przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nowa Wieś, arkusz 5, w kierunku wschodnim od drogi krajowej nr 55

11.10 w/s wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

11.11 w/s zatwierdzenia kosztu 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku w roku 2022

11.12 w/s porozumienia o powierzeniu Gminie Malbork zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Lichnowy opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lasowicach Wielkich dla osób z zaburzeniami psychicznymi

11.13 w/s zmiany uchwały NR II/7/2018 Rady Gminy Malbork w sprawie określenia liczby i wyboru Członków stałych Komisji Rady Gminy Malbork

12. Komunikaty i wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Malbork

UG Malbork
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.