Wydanie nr 35/2023, Sobota 4.02.2023
imieniny: pokaż (3 imiona)Joanna, Weronika, Częstogoj
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XLII sesja Rady Miejskiej Nowego Stawu 26.10.2021

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Przewodniczący Rady, Marek Szczeciński zwołał na wtorek, 26 października br. na godz. 15 XLII sesję Rady Miejskiej Nowego Stawu, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie prawomocności obrad sesji.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XL i XLI sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 4. Informacja o pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okresie międzysesyjnym:

  1) informacja ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie,

  2) informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Stawu za okres od 01 września 2021 roku do 30 września roku.

 6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.

 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nowym Stawie – uchwały w sprawie:

  1. emisji obligacji komunalnych,

  2. zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok,

  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw,

  4. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Nowy Staw,

  5. zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2022,

  6. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok,

  7. zwolnień w podatku od środków transportowych w roku 2022,

  8. poboru należności finansowych i podatków od osób fizycznych w drodze inkasa,

  9. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

  10. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  11. wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej Nr 55,

  12. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym,  a także organom do tego uprawnionym,

  13. przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Nowy Staw za lata 2019-2020”,

  14. zmiany uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Staw,

  15. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Dębina Gmina Nowy Staw,

  16. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowy Staw do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum i zawarcia porozumienia z samorządami tworzącymi MOF Malbork-Sztum,

  17. zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład Gminy Nowy Staw.

 8. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.

 9. Informacje i komunikaty:

  1. informacja Burmistrza Nowego Stawu na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok,

  2. informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Stawie na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok.

 10. Zakończenie obrad sesji.


 


 

Informacja prasowa Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie

Piotr Wąsowicz
Przejdź do komentarzy

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Staw


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.