Wydanie nr 173/2021, Wtorek 22.06.2021
imieniny: pokaż (9 imion)Agenor, Flawiusz, Achacy, Innocenta, Paulina, Achacjusz, Innocenty, Tomasz, Alban
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

XX sesja VIII kadencji Rady Gminy Malbork - 24.03.2021

XX sesja VIII kadencji Rady Gminy Malbork - 24.03.2021 fot. XX sesja VIII kadencji Rady Gminy Malbork - 24.03.2021
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) przewodniczący Rady Gminy, Michał Błachut zwołał XX sesję VIII kadencji Rady Gminy Malbork, która odbędzie się w środę, 24 marca br. o godz. 15 w sali obrad Urzędu Gminy Malbork.

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad  XX sesji Rady Gminy i powitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Malbork.

4. Przyjęcie protokołu z XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Malbork.

5. Wnioski i interpelacje Radnych.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy Malbork z okresu międzysesyjnego.

8. Sprawozdanie Gminy Malbork z wysokości średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Malbork za 2020 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2020.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1 w/s zmian budżetu gminy na 2021 rok.

10.2 w/s zatwierdzenia kosztu 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku w roku 2021.

10.3 w/s przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2021 r.

10.4 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

10.5 w/s wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej działkę nr 309/47, obręb Nowa Wieś, stanowiącą mienie komunalne gminy.

10.6 w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do mienia komunalnego gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

10.7 w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

10.8 w/s uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork.

10.9 w/s rozpatrzenia  skargi na działania Wójta Gminy Malbork.

10.10 w/s rozpatrzenia skargi na czynności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej.

11. Komunikaty i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Malbork

 

UG Malbork
Przejdź do komentarzy

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Jozio
Jozio 25.03.2021, 19:24
Arogacki wojt wybrany w wyborach bezpośrednich bravo wyborcy,wybraliście aroganta !
Ewa
Ewa 26.03.2021, 07:46 (odpowiedź do Jozio)
Jozio nawet nie masz jaj by się podpisać
Jaro
Jaro 24.03.2021, 21:27
kolejna "udana" inwestycja pisu