Wydanie nr 279/2022, Czwartek 6.10.2022
imieniny: pokaż (9 imion)Fryderyka, Alberta, Brunon, Roman, Bronisław, Baldwin, Baldwina, Askaniusz, Artur
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Stare Pole przeznaczona została do dzierżawy.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0003, Kaczynos-Kolonia

Działka ewid. nr 37, nr 35/1

Nr KW: GD1M/00058886/4, GD1M/00026204/7

Powierzchnia nieruchomości:

37- 0,2200 ha, 35/1 – 0,0997 ha

Opis nieruchomości:

37 - nieruchomość gruntowa niezabudowana – RIIIa

35/1 – nieruchomość gruntowa niezabudowana - dr

Wydzierżawione na cele rolne.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Janówka, Kaczynos, Kaczynos Kolonia Gmina Stare Pole, uchwalonym Uchwałą Nr V/30/2011 Rady Gminy Stare Pole z dnia 15 marca 2011 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 72, poz. 1519 z dnia 15 czerwca 2011 r. nieruchomości położone w miejscowości Kaczynos Kolonia oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 35/1 i nr 37 znajdują się na terenie przeznaczonym na produkcję rolną, w tym pola uprawne, łąki i pastwiska.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma wydzierżawienia, okres dzierżawy:

Bezprzetargowo na rzecz obecnego dzierżawcy, na okres 3 lat.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

3,04 dt żyta / ha rocznie

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

I rata do 15 lutego za pierwsze półrocze,

II rata do 31 sierpnia za drugie półrocze.

Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości oddanych na cele rolne będzie aktualizowana nie częściej niż raz w roku, wg cen żyta obowiązujących na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie, tj. od dnia 06.11.2020 r. do 27.11.2020 r.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.