Wydanie nr 279/2022, Czwartek 6.10.2022
imieniny: pokaż (9 imion)Fryderyka, Alberta, Brunon, Roman, Bronisław, Baldwin, Baldwina, Askaniusz, Artur
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomości stanowiące własność Gminy Stare Pole przeznaczone zostały do sprzedaży.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0012, Stare Pole

Numer księgi wieczystej: GD1M/00012977/5

 

Dz. ewid.
nr 861/2

Dz. ewid.
nr 861/3

Dz. ewid.
nr 862/7

Powierzchnia nieruchomości:

0,1244 ha

0,1100 ha

0,1106 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomości znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wydzielonych działek gruntowych niezabudowanych. W bliskim sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny PKP w tym m.in. linia kolejowa relacji Malbork- Elbląg. Dojazd bezpośredni do działki jest zapewniony z drogi nieurządzonej (działki ewid. nr 861/1), która posiadająca bezpośrednie połączenie z drogą gminną urządzoną – ul. Adama Mickiewicza. W sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości przebiega sieć elektroenergetyczna i wodociągowa. W niedalekiej odległości sieć gazowa. W chwili obecnej trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole (uchwała nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 25, poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r.) oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole (uchwała nr XX/144/2008 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2008 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 30, poz. 598 z dnia 2 marca
2009 r.),  działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:

02.01.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na całym terenie dopuszcza się wyłącznie zabudowę jednorodzinną wolnostojącą. Dopuszcza się lokalizację usług jako towarzyszących podstawowemu przeznaczeniu terenu. Wyklucza się lokalizację obiektów związanych z obsługą transportu samochodowego w szczególności stacji paliw, parkingów dla samochodów ciężarowych.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma sprzedaży:

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości:

59 000,00 zł netto

50 000,00 zł netto

50 000,00 zł netto

 
  • Nieruchomości będą przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
  • Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, którym służy zgodnie z art. 34 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, za cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, pod warunkiem złożenia przez nich oświadczenia w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 3 listopada 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r.
  • Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, BIP, na stronie: www.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 3 listopada 2020 r. do dnia 24 listopada 2020 r.
  • Dodatkowych informacji udziela Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 33 w. 45, e-mail.: a.drozdziel@starepole.pl

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.