Wydanie nr 206/2024, Środa 24.07.2024
imieniny: pokaż (7 imion)Olga, Antoni, Kinga, Wojciecha, Kunegunda, Krystyna, Zyglinda
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Komunikat Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

Komunikat Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego fot. Gmina Nowy Dwór Gdański
Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej, Zarządzeniem nr 501 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z 5 maja 2020 roku, określono wykaz form udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Nowy Dwór Gdański w związku z epidemią COVID-19

1. zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, środków czystości oraz środków higienicznych dla osób i rodzin spełniających następujące kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej stosowanego w pomocy społecznej, tj. 701 zł,

b) dla osoby w rodzinie, której dochód – w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej - nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie stosowanego w pomocy społecznej tj. kwoty 528 zł,

2. Pomoc niepieniężna polegająca na:

a) pomocy w organizowaniu zakupu i dostarczania żywności,

b) pomocy w organizowaniu zapewnienia i dostarczania posiłków lub produktów spożywczych,

c) zapewnieniu i dostarczanie posiłku lub produktów spożywczych dla osób spełniających kryteria pomocy społecznej i programu rządowego ,,Posiłek w szkole i w domu”,

d) pomocy w organizowaniu zakupu i dostarczanie leków i innych niezbędnych do przetrwania artykułów pierwszej potrzeby,

e) udzieleniu schronienia w granicach określonych ustawą o pomocy społecznej, w tym dla osób bezdomnych,

f) w organizowaniu pomocy rzeczowej w postaci odzieży i artykułów gospodarstwa domowego,

g)specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,

h)interwencji kryzysowej,

i) zapewnieniu możliwości ustalenia aktualnej sytuacji oraz potrzeb osób objętych kwarantanną poprzez kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej i wskazanie możliwości ich zaspokojenia,

j) zapewnieniu możliwości ustalenia potrzeb osób po leczeniu szpitalnym w zakresie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


Jednocześnie informujemy, że warunkiem skorzystania z pomocy jest złożenie wniosku przez osobę wymagającą wsparcia lub jej przedstawiciela ustawowego albo inną osobę (w tym przypadku wraz ze zgodą osoby wymagającej wsparcia lub jej przedstawiciela ustawowego) do:

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim w formie:

- pisemnej na adres: ul. Konopnickiej 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański,

- elektronicznej na adres: sekretariat@mgopsndg.pl,

-  telefonicznie: tel. 55 247 22 39.

Pomoc określona w § 2 jest udzielana z uwzględnieniem przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym rządowych programów oraz aktów prawa miejscowego dotyczących pomocy społecznej, a także przepisów dotyczących szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Koszt pomocy niepieniężnej określonej w §2 pkt 2 lit. a, b, d, f niniejszego zarządzenia ponosi Wnioskodawca.

Koszt pomocy niepieniężnej określonej §2 pkt 2 lit. e, j niniejszego zarządzenia ponoszony jest stosownie do aktów prawa miejscowego dotyczących odpowiednio szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt oraz zwrotu wydatków za gorący posiłek lub całodzienne wyżywienie - w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Gmina Nowy Dwór Gdański
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Dwór Gdański


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.