Wydanie nr 37/2023, Poniedziałek 6.02.2023
imieniny: pokaż (6 imion)Dorota, Leon, Paweł, Leona, Amanda, Zdziewit
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Wojewoda Pomorski uchylił uchwałę podwyżki cen biletów MZK. Co to znaczy dla mieszkańców?

Wojewoda Pomorski uchylił uchwałę podwyżki cen biletów MZK. Co to… fot. MZK Malbork Sp.z.o.o.o/ redakcja
Na sesji Rady Miasta Malborka (10 kwietnia br.) odczytano pismo od Wojewody Pomorskiego, gdzie mowa jest o uchyleniu w całości uchwały o podwyżce cen biletów MZK. Co to znaczy w praktyce dla mieszkańców miasta? Czy będziemy mogli starać się o zwrot kosztów poniesionych wcześniej? Zapytaliśmy o to Pomorski Urząd Wojewódzki.

Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy w sprawie uchylonej ustawy:

"W  kwestii nadzoru nad działalnością gminną obowiązuje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Zgodnie z art. 85 tej ustawy  nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych-regionalna izba obrachunkowa (art. 86).
Zgodnie z art. 90 ust. 1  i 2 ustawy o samorządzie gminnym wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości, lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały, lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90. Zgodnie z art. 92 ust. 1 stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Z powyższych przepisów wynika, że wykonanie uchwały nr V/26/2019 wskutek wydania rozstrzygnięcia nadzorczego przez Wojewodę Pomorskiego zostało wstrzymane z mocy prawa, z dniem doręczenia tego rozstrzygnięcia, to jest z dniem 9 kwietnia 2019 r.  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego nie jest prawomocne. Na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego przysługuje organowi Miasta Malbork skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, to jest od dnia 9 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie wyjaśniam, że poza zakresem uprawnień wojewody jest odnoszenie się do możliwości domagania się „zwrotu nadpłaconych pieniędzy w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały

Zapytaliśmy o stanowisko w tej sprawie również Miejski Zakład Komunikacji w Malborku:

"Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z  o.o. jako podmiot realizujący zadanie własne gminy w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Malborka , wykonuje powierzone przez Miasto zadania. Dnia  24 kwietnia  br. odbędzie się sesja Rady Miasta Malborka, na której Rada Miasta zdecyduje czy  złoży odwołanie od decyzji Wojewody. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia obowiązują aktualne ceny biletów.

Info: PUW Gdańsk/ MZK w Malborku sp.z.o.o

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork, Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork,
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.