Wydanie nr 144/2024, Czwartek 23.05.2024
imieniny: pokaż (9 imion)Dezydery, Iwona, Symeon, Michał, Emilia, Dezyderiusz, Budziwoj, Eufrozyna, Jan
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Sesja VI Rady Gminy Lichnowy. Na żywo

Sesja VI Rady Gminy Lichnowy. Na żywo fot. Kanał YT Gmina Lichnowy
Obrady VI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy zwołane zostały na dzień 29 marca 2019 r. o godz.11:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z IV oraz V sesji Rady Gminy Lichnowy w kadencji 2018 – 2023.
6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych.
7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach za 2018 r.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.
10. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji w Gminie Lichnowy zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z określeniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań – zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
11. Informacja na temat wniosków mieszkańców Gminy Lichnowy zgłoszonych na zebraniach wiejskich.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lichnowy na rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Lichnowy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiących własność gminy Lichnowy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Lichnowy oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych gminy Lichnowy
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lichnowy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033.
22. Wnioski radnych.
23. Zapytania i wnioski sołtysów.
24. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów. 
25. Zamknięcie posiedzenia.

Info: Kanał YT Gmina Lichnowy

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Miłoradz, Frombork od 49 zł Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Miłoradz, Frombork od 49 zł
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Lichnowy


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.