Wydanie nr 139/2024, Sobota 18.05.2024
imieniny: pokaż (9 imion)Feliks, Wenancjusz, Myślibor, Eryk, Liberiusz, Klaudia, Aleksander, Aleksandra, Teodot
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

LII Sesja Rady Gminy Malbork 07.03.2024

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559) Przewodniczący Rady, Michał Błachut zwołał LII sesję VIII kadencji Rady Gminy Malbork, która odbędzie się w czwartek, 7 marca br. o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Malbork.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad LII sesji Rady Gminy i powitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Malbork.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy Malbork z okresu międzysesyjnego.

7. Sprawozdanie Gminy Malbork z wysokości średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Malbork za 2023 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2023 za rok 2023.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1 w/s zmian w budżecie Gminy Malbork na 2024 r.

9.2 w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

9.3 w/s udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

9.4 w/s udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

9.5 w/s w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Malbork na lata 2024-2026.

9.6 w/s zatwierdzenia kosztu 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez opiekunki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w roku 2024.

9.7 w/s przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Malbork.

9.8 w/s przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030.

9.9 w/s przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2024 r.

9.10 w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027 w ramach wyborów uzupełniających.

9.11 w/s wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku na kadencję 2024-2027 w ramach wyborów uzupełniających.

10. Komunikaty i wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji.


 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Malbork


 

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.