Wydanie nr 116/2024, Czwartek 25.04.2024
imieniny: pokaż (7 imion)Kaliksta, Ewodia, Markusław, Jarosław, Ewodiusz, Marek, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, użyczenia i sprzedaży.

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) o g ł a s z a m, co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia na okres do 15 lat oraz sprzedaży następujące nieruchomości.

1.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00054393/0, dz. 356/10 obręb Sztutowo,

- powierzchnia nieruchomości – 10 m2

- opis nieruchomości – pomieszczenie gospodarcze

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – pomieszczenie gospodarcze z przeznaczeniem na skład opału

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – nie dotyczy

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 210 zł netto plus należny podatek VAT

- terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

- zasady aktualizacji opłat - waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

2.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00055520/7, część dz. 197/1 obręb Sztutowo,

- powierzchnia nieruchomości – 16 m2

- opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – handel i usługi

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – nie dotyczy

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 265 zł netto plus należny podatek VAT

- terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

- zasady aktualizacji opłat - waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

3.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00055520/7, część dz. 197/1 obręb Sztutowo,

- powierzchnia nieruchomości – 67 m2

- opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – handel i usługi

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – nie dotyczy

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 1100 zł netto plus należny podatek VAT

- terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

- zasady aktualizacji opłat - waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

4.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00055520/7, część dz. 197/1 obręb Sztutowo,

- powierzchnia nieruchomości – 33 m2

- opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – handel i usługi

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – nie dotyczy

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 540 zł netto plus należny podatek VAT

- terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

- zasady aktualizacji opłat - waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

5.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00055520/7, część dz. 197/1 obręb Sztutowo,

- powierzchnia nieruchomości – 54 m2

- opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – handel i usługi

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – nie dotyczy

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 890 zł netto plus należny podatek VAT

- terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

- zasady aktualizacji opłat - waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

6.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00055520/7, część dz. 197/1 obręb Sztutowo,

- powierzchnia nieruchomości – 30 m2

- opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – handel i usługi

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – nie dotyczy

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 490 zł netto plus należny podatek VAT

- terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

- zasady aktualizacji opłat - waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

7.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00055520/7, część dz. 197/1 obręb Sztutowo,

- powierzchnia nieruchomości – 5 m2

- opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – handel i usługi

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – nie dotyczy

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 2000 zł netto plus należny podatek VAT

- terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

- zasady aktualizacji opłat - waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym na okres 3 lat

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

8.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00055520/7, część dz. 197/1 obręb Sztutowo,

- powierzchnia nieruchomości – 5 m2

- opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – handel i usługi

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – nie dotyczy

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 2000 zł netto plus należny podatek VAT

- terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

- zasady aktualizacji opłat - waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym na okres 3 lat

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

9.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00044902/9, część dz. 25/4 obręb Groszkowo,

- powierzchnia nieruchomości – 50 m2

- opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, położona w Grochowie Pierwszym

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – ogródek przydomowy

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – nie dotyczy

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 175 zł netto plus należny podatek VAT

- terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

- zasady aktualizacji opłat - waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

10.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00054703/7, dz. 182 obręb Łaszka,

- powierzchnia nieruchomości – 0,0800 ha

- opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zagospodarowanie rolnicze

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – nie dotyczy

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 0,6 q. Wysokość stawki określa się w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określoną w każdym roku obowiązywania umowy w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Monitorze Polskim

- terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

- zasady aktualizacji opłat - Wysokość stawki określa się w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określoną w każdym roku obowiązywania umowy w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Monitorze Polskim

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

11.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00048165/8, dz. 489 obręb Kąty Rybackie,

- powierzchnia nieruchomości – 688 m2

- opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, położona w Grochowie Pierwszym

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – działalność gospodarcza związana z rybołówstwem

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – nie dotyczy

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 2700 zł netto plus należny podatek VAT

- terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

- zasady aktualizacji opłat - waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

12.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00043764/2, dz. 230 obręb Łaszka,

- powierzchnia nieruchomości – 1,28 ha

- opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zagospodarowanie rolnicze

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – nie dotyczy

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 10,74 q. Wysokość stawki określa się w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określoną w każdym roku obowiązywania umowy w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Monitorze Polskim

- terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

- zasady aktualizacji opłat - Wysokość stawki określa się w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określoną w każdym roku obowiązywania umowy w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Monitorze Polskim

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10 lat

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

13.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00052253/3 dla dz. 44/5 i 44/6 obręb Łaszka, KW GD2M/00049192/3 dla dz. 4/2 Łaszka

- powierzchnia nieruchomości – łącznie 2,3773 ha, w tym dz. 44/5 - 0,4636 ha, dz. nr 44/6 - 1,3366 ha, dz. nr 4/2 – 0,5771 ha

- opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zagospodarowanie rolnicze

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – nie dotyczy

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny w wysokości 19,5209 q. Wysokość stawki określa się w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określoną w każdym roku obowiązywania umowy w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Monitorze Polskim

- terminy wnoszenia opłat – do 31.03, w każdym roku obowiązywania umowy

- zasady aktualizacji opłat - Wysokość stawki określa się w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określoną w każdym roku obowiązywania umowy w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Monitorze Polskim

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy zawierana z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10 lat

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

14.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00040109/2 dz. 380 Sztutowo

- powierzchnia nieruchomości – 0,0430 ha

- opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – 189.000 zł brutto , co stanowi netto 153 658,54 plus 23 % VAT 

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy

- terminy wnoszenia opłat – zapłata za nieruchomość przed zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży

- zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

15.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00063710/5 dz.324/5 Kąty Rybackie

- powierzchnia nieruchomości – 0,0167 ha

- opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – 49.200 zł brutto , co stanowi netto 40.000 plus 23 % VAT 

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy

- terminy wnoszenia opłat – zapłata za nieruchomość przed zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży

- zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

16.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00049191/6 dz.382/75 Sztutowo

- powierzchnia nieruchomości – 0,0566 ha

- opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka przeznaczona jest pod funkcję mieszkaniowo – rekreacyjną. Dopuszcza się w granicy działki prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na obsłudze turystyki. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – cena wywoławcza 170.000 zł netto

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy

- terminy wnoszenia opłat – zapłata za nieruchomość przed zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży

- zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – sprzedaż w drodze ustnego nieograniczonego przetargu

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

17.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00051210/3, cz. dz. 146 obręb Sztutowo, budynek nr 583

- powierzchnia nieruchomości – grunt 450 m2, budynek 74,4 m2

- opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana ul. Muzealna 4 Sztutowo

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – działalność statutowa Muzeum Stutthof w Sztutowie

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – nie dotyczy

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – umowa użyczenia

- terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy

- zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa użyczenia dla Muzeum Stutthof w Sztutowie na okres 20 lat

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

18.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00043773/8 cz. dz.409/1 obręb Sztutowo

- powierzchnia nieruchomości – 4000 m2

- opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, stanowiąca drogę

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – droga, działalność statutowa Muzeum Stutthof w Sztutowie

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – nie dotyczy

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – umowa użyczenia

- terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy

- zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa użyczenia dla Muzeum Stutthof w Sztutowie na okres 20 lat

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

19.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00043773/8 dz.403/1 obręb Sztutowo

- powierzchnia nieruchomości – 0,1111 ha

- opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, stanowiąca drogę

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – droga, działalność statutowa Muzeum Stutthof w Sztutowie

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – nie dotyczy

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – umowa darowizny, szacowana wartość darowizny 116.100 zł netto darowizna na rzecz Muzeum Stutthof

- terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy

- zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa darowizny, szacowana wartość darowizny 116.100 zł netto darowizna na rzecz Muzeum Stutthof

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

20.

- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00043773/8 dz.399/1 obręb Sztutowo

- powierzchnia nieruchomości – 0,2936 ha

- opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, stanowiąca drogę

- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – droga, działalność statutowa Muzeum Stutthof w Sztutowie

- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy

- cena nieruchomości – nie dotyczy

- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – umowa darowizny, szacowana wartość darowizny 324400 zł netto darowizna na rzecz Muzeum Stutthof

- terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy

- zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy

- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa darowizny, szacowana wartość darowizny 116.100 zł netto darowizna na rzecz Muzeum Stutthof

- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia 16.02.2024 r do 7.03.2024 r.

 

Wójt Gminy Robert Zieliński

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Sztutowo

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.