Wydanie nr 337/2023, Niedziela 3.12.2023
imieniny: pokaż (10 imion)Uniemir, Kasjan, Lucjusz, Franciszek, Kryspin, Ksawery, Atalia, Gerlinda, Biryn, Sofoniasz
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Miłoradz z dnia 7 września 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie Gminy Miłoradz.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego - począwszy od dnia wydania Przedmiotu Umowy do roku, poprzedzającego rok, w którym rozpoczną się prace budowlane na Nieruchomości, Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty rocznie kwoty 500,00 zł łącznie za każdy ha powierzchni przeznaczonej pod Elektrownię Fotowoltaiczną. począwszy od roku, w którym rozpoczną się prace budowlane na Nieruchomości Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty rocznie kwoty 13.000,00 zł za każdy ha powierzchni przeznaczonej pod Elektrownię Fotowoltaiczną oraz kwotę 1.000,00 zł za każdy ha powierzchni niewykorzystanej pod Elektrownie Fotowoltaiczną części Przedmiotu Umowy (w szczególności powierzchnię pod istniejącymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, ciekami oraz innymi częściami Przedmiotu Umowy, których nie można wykorzystać pod lokalizację Elektrowni Fotowoltaicznej – nie dotyczy obszaru pomiędzy poszczególnymi rzędami paneli fotowoltaicznych).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – budowa i eksploatacja instalacji fotowoltaicznej.

Termin wnoszenia opłat i aktualizacja wysokości opłat – Czynsz płatny jest raz do roku, z góry. Czynsz za dany rok kalendarzowy płatny będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Dzierżawcy poprawnie wystawionej faktury VAT bądź rachunku, wystawionego przez Wydzierżawiającego. Wydzierżawiający uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT lub rachunku nie wcześniej niż 28 lutego danego roku. Czynsz za rok rozpoczęcia, w którym nastąpi rozpoczęcie prac budowlanych na Nieruchomości będzie płatny nie później niż na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem. Dzierżawca powiadomi Wydzierżawiającego o terminie rozpoczęcia prac budowlanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kwoty Czynszu indeksowane będą, począwszy od roku 2023, rokrocznie do dnia 28-go lutego współczynnikiem inflacji za rok poprzedni podawanym przez GUS

Tryb wydzierżawienia i określenie dzierżawcy – dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w trybie bezprzetargowym, na podstawie Uchwały Nr XL.269.2022 Rady Gminy Miłoradz z dnia 5 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 29 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miłoradz.

Okres trwania umowy – umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 29 lat

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miłoradzu, na tablicy ogłoszeń wszystkich sołectw Gminy Miłoradz oraz umieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miłoradz: http://miloradz.biuletyn.net/ na okres 21 dni od dnia 7 września 2022 r.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Miłoradz

UG Miłoradz
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.