Wydanie nr 226/2022, Niedziela 14.08.2022
imieniny: pokaż (10 imion)Alfred, Euzebiusz, Atanazja, Kalikst, Dobrowoj, Maksymilian, Dobrowoja, Machabeusz, Ursycyn, Majnard
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

XXV sesja VIII kadencji Rady Gminy Malbork - 09.11.2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Przewodniczący Rady, Michał Błachut zwołał XXV sesję VIII kadencji Rady Gminy Malbork, która odbędzie się we wtorek, 9 listopada br. o godz. 15 w sali obrad Urzędu Gminy Malbork.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXV sesji Rady Gminy, powitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Malbork.

 4. Wnioski i interpelacje Radnych.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego.

 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Malbork za III kwartał 2021 r. i z okresu międzysesyjnego.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  7.1 w/s zmian w budżecie Gminy Malbork na 2021 r.

  7.2 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.

  7.3 w/s stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na rok 2022

  7.4 w/s zmiany Uchwały Nr XXIV/213/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  7.5 w/s wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 251/3, obręb Lasowice Wielkie oddanej w użytkowanie wieczyste

  7.6 w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do mienia komunalnego gminy w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa

  7.7 w/s ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przez nabyte nieruchomości usytuowane w obrębie Nowa Wieś i Grobelno

  7.8 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 96/11, 97/11 oraz części działek nr 96/5, 96/12 obręb Czerwone Stogi

  7.9 w/s wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Malbork do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Malbork - Sztum i zawarcia porozumienia z samorządami tworzącymi MOF Malbork – Sztum

  7.10 w/s uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

 8. Komunikaty i wolne wnioski.

 9. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Malbork

UG Malbork
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.