Wydanie nr 220/2022, Poniedziałek 8.08.2022
imieniny: pokaż (6 imion)Niezamysł, Cyriak, Sylwiusz, Cyryl, Emilian, Niegosław
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Lichnowy. Co dalej z kompostownią? Spotkanie Wójta z mieszkańcami.

Lichnowy. Co dalej z kompostownią? Spotkanie Wójta z mieszkańcami. fot. TvRegionalna24.pl
Wraca temat budowy kompostowni w Lichnowach. Wszystko za sprawą Inwestora, Przedsiębiorstwa Rolno - Usługowego Lichnowy, który złożył 23 września br. do Urzędu Gminy wniosek z prośbą o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia związanego z modernizacją gospodarstwa rolnego. Zakład ma produkować organiczny nawóz, który zostanie wykorzystany na potrzeby prowadzonego gospodarstwa. Jest to kolejny taki wniosek. Poprzedni złożył w roku 2019. Mieszkańcy gminy nie kryją swoich obaw związanych z uciążliwością związaną z tą produkcją, bowiem miałyby tu trafiać odpady pochodzące m.in. z rybołówstwa, łowiectwa i rolnictwa. Dziennie do 25 ciężarówek.

 

Sen spędza z powiek mieszkańcom gminy Lichnowy Inwestor, który zapowiedział po raz kolejny budowę kompostowni na terenie gminy. Miałyby być w niej przetwarzane odpady pochodzenia organicznego, m.in. pochodzące z rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa. Jak zapowiada Inwestor, dziennie do 25 ciężarówek miałoby zwozić te odpady do produkcji nawozu na własne potrzeby gospodarstwa. Mieszkańcy gminy Lichnowy obawiają się nie tylko samej inwestycji, ale przede wszystkim uciążliwości z nią związanych, głównie z zapachem.

W tej sprawie we wtorek, 24 października br. spotkali się m.in. z Wójtem Gminy Lichnowy, Janem Michalskim.

 

 

 

 

Procedura została wszczęta.

23 września br. na wniosek Inwestora, Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:„Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie”.

- „Planowane Przedsięwzięcie polega na etapowej realizacji i uruchomieniu w ramach i dla potrzeb Wnioskodawcy, instalacji do intensywnego tlenowego przetwarzania substratów organicznych (odpadów i/lub produktów) przy zastosowaniu technologii membranowej, z możliwością wyprodukowania nawozu organicznego lub środka wspomagającego uprawę roślin” - informuje Katarzyna Brzezińska, Inspektor ds. gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Lichnowach. - W ramach prowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Lichnowy wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz o opinie w zakresie planowanego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku i Starosty Powiatu Malborskiego. Obecnie trwa ocena merytoryczna przedłożonego przez Inwestora wraz z wnioskiem Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”.

Katarzyna Brzezińska podkreśla, że do Urzędu Gminy docierają informacje o sprzeciwie społecznym wobec planowanego przedsięwzięcia. W związku z tym Wójt Gminy Lichnowy, który również jest mieszkańcem gminy Lichnowy, po przeprowadzeniu rzetelnego postępowania oceny oddziaływania na środowisko, w tym po zapoznaniu się ze stanowiskiem organów uzgadniających oraz opiniujących, a także po rozpatrzeniu uwag mieszkańców gminy, wyda stosowną decyzję.

 

 

 

 

Nie ma jeszcze opinii Starosty.

Do starosty malborskiego, Mirosława Czapli 8 października br. zwrócił się Wójt Gminy Lichnowy z prośbą o wydanie w terminie 30 dni opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno-Usługowego LICHNOWY Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie”.
- „We wniosku napisano „Planowane Przedsięwzięcie polega na etapowej realizacji i uruchomieniu w ramach i dla potrzeb Wnioskodawcy, instalacji do intensywnego tlenowego przetwarzania substratów organicznych (odpadów i/lub produktów) przy zastosowaniu technologii membranowej, z możliwością wyprodukowania nawozu organicznego lub środka wspomagającego uprawę roślin. Teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia, obejmuje część działki nr 274/2 obręb Lichnowy” - informuje Beata Zakrzewska, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Malborku.

Beata Zakrzewska wymienia, że do wniosku dołączony został wniosek Przedsiębiorstwa Rolno-Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno-Usługowego LICHNOWY Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborskie, woj. pomorskie, Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

- „Po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją we wskazanym terminie zostanie sporządzona opinia” - informuje Beata Zakrzewska. - „W lutym 2019 r. do Starosty Malborskiego wpłynął wniosek Wójta Gminy Lichnowy w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno-Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie”. Starosta Malborski w sporządzonej opinii stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Do złożonego obecnie do Wójta Gminy Lichnowy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestor załączył już Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania Wójta Gminy Lichnowy, Jana Michalskiego z mieszkańcami w sprawie budowy kompostowni.

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Interwencje TV


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.