Wydanie nr 183/2022, Sobota 2.07.2022
imieniny: pokaż (8 imion)Otto, Urban, Martynian, Bożydar, Juda, Niegosława, Switun, Juwenalis
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Stare Pole przeznaczona została do dzierżawy.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0002, Kaczynos

Działka nr: 32/12

Nr KW: GD1M/00019348/6

Powierzchnia nieruchomości:

0,3218 ha

Przedmiot wydzierżawienia:

1200 m²

0,3218 ha

Przedmiot wydzierżawienia:

1000 m²

0,3218 ha

Przedmiot wydzierżawienia:

500 m²

0,3218 ha

Przedmiot wydzierżawienia:

500 m²

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Wydzierżawiona na cele rolne.

Przeznaczenie nieruchomości
i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Janówka, Kaczynos, Kaczynos Kolonia Gmina Stare Pole (uchwała
nr V/30/2011 Rady Gminy Stare Pole z dnia 15 marca 2011 r., opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 72, poz. 1519 z dnia 15 czerwca 2011 r.)
, nieruchomość położona w miejscowości Kaczynos oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 32/12 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem B.1R – produkcja rolna, w tym pola uprawne, łąki i pastwiska.

Nieruchomość stanowi grunt wydzielony pod ścieżkę rowerową. Obecnie wykorzystywany jest rolniczo.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy dzierżawy.

Forma wydzierżawienia, okres dzierżawy:

Bezprzetargowo, na rzecz obecnego dzierżawcy, na okres 3 lat.

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy:

2,06 dt żyta rocznie.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

1,72 dt żyta rocznie.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

0,86 dt żyta rocznie.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

0,86 dt żyta rocznie.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

I rata do 15 lutego za pierwsze półrocze,

II rata do 31 sierpnia za drugie półrocze.

Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości oddanych na cele rolne będzie aktualizowana nie częściej niż raz w roku, wg cen żyta obowiązujących na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, na stronie internetowej: www.bip.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 02.04.2021 r. do dnia 23.04.2021 r.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.