Wydanie nr 31/2023, Wtorek 31.01.2023
imieniny: pokaż (8 imion)Cyrus, Euzebiusz, Jan, Ksawery, Ludwik, Marceli, Marcelin, Marcelina
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia i użyczenia na okres do 3 lat.

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) Wójt Gminy Sztutowo, Robert Zieliński ogłasza, że z zasobu nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy, do sprzedaży przeznaczone zostały nieruchomości.

1.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 73/6

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00041059/3

Powierzchnia w ha/m2 – 655 m2

Położenie nieruchomości – Groszkowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – działka przeznaczona pod teren budownictwa mieszkaniowego, w tym zagrodowego, obsługa i prowadzenie produkcji rolnej

Forma sprzedaży, dzierżawy – przetarg ustny nieograniczony

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – cena wywoławcza 32.750 zł netto plus należny podatek VAT

 

 

 

 

2.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 72/3

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00041060/3

Powierzchnia w ha/m2 – 144 m2

Położenie nieruchomości – Groszkowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – działka przeznaczona pod teren budownictwa mieszkaniowego, w tym zagrodowego, obsługa i prowadzenie produkcji rolnej

Forma sprzedaży, dzierżawy – przetarg ustny nieograniczony

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – cena wywoławcza 7.200 zł netto plus należny podatek VAT

 

 

 

 

3.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 72/5

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00041060/3

Powierzchnia w ha/m2 – 800 m2

Położenie nieruchomości – Groszkowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – działka przeznaczona pod teren budownictwa mieszkaniowego, w tym zagrodowego, obsługa i prowadzenie produkcji rolnej

Forma sprzedaży, dzierżawy – przetarg ustny nieograniczony

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – cena wywoławcza 40.000 zł netto plus należny podatek VAT

 

 

 

 

4.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 357/58

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00045099/3

Powierzchnia w ha/m2 – 1,2539 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – działka przeznaczona pod funkcję turystyczną – usługi hotelowe lub pensjonat w użytkowaniu całorocznym; w okresie przejściowym dopuszcza się zabudowę w formie domków letniskowych, dopuszcza się funkcję uzupełniającą – gastronomię oraz mieszkaniową związaną z prowadzoną działalnością.

Forma sprzedaży, dzierżawy – przetarg ustny nieograniczony

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – cena wywoławcza 1.200.000 zł netto plus należny podatek VAT

 

 

 

 

5.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 767/15

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00045099/3

Powierzchnia w ha/m2 – 1079 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – teren przeznaczony pod funkcję mieszkaniową o niskiej intensywności. Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granic swojej działki, polegającej na obsłudze turystyki. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości. Częściowo droga dojazdowa.

Forma sprzedaży, dzierżawy – przetarg ustny nieograniczony

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – cena wywoławcza 160.000 zł netto plus należny podatek VAT

 

 

 

 

6.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 276/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00055128/9

Powierzchnia w ha/m2 – 2 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – usadowienie bankomatu

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 1000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

 

 

 

 

7.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 342/20

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00046732/0

Powierzchnia w ha/m2 – 2 m2

Położenie nieruchomości –Katy Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – usadowienie bankomatu

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 1000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

 

 

 

 

8.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 2/6

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00045099/3

Powierzchnia w ha/m2 – 100 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – infrastruktura telekomunikacyjna, w tym wieża telekomunikacyjna

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 6000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

 

 

 

 

9.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 790/5

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00046732/0

Powierzchnia w ha/m2 – 92 m2

Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – miejsca postojowe

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 500 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

 

 

 

 

10.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 197/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00055520/7

Powierzchnia w ha/m2 – 67 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie – miejsce pod działalność gospodarczą, polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 1000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

 

 

 

 

11.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 197/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00055520/7

Powierzchnia w ha/m2 – 54 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – miejsce pod działalność gospodarczą, polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 810 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

 

 

 

 

12.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 197/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00055520/7

Powierzchnia w ha/m2 – 30 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – miejsce pod działalność gospodarczą, polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 450 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

 

 

 

 

13.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 197/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00055520/7

Powierzchnia w ha/m2 – 33 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – miejsce pod działalność gospodarczą, polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 500 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

 

 

 

 

14.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 197/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00055520/7

Powierzchnia w ha/m2 – 16 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – miejsce pod działalność gospodarczą, polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej

Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 250 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

 

 

 

 

15.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 2/6

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00045099/3

Powierzchnia w ha/m2 – 2,0557 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – teren boiska sportowego Obozowa 16 Sztutowo, użyczenie dla Towarzystwa Sportowe Mierzei Wiślanej

Forma sprzedaży, dzierżawy – użyczenie na okres do trzech lat

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – bezpłatna umowa użyczenia

 

 

 

 

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl od dnia 12.03.2021 r. do 2.04.2021 r.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy w Sztutowie

UG Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.