Wydanie nr 220/2022, Poniedziałek 8.08.2022
imieniny: pokaż (6 imion)Niezamysł, Cyriak, Sylwiusz, Cyryl, Emilian, Niegosław
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Czy terenom leśnym na Mierzei Wiślanej grozi degradacja?

Czy terenom leśnym na Mierzei Wiślanej grozi degradacja? fot. Archiwum TvMalbork.pl
Wraz z rozpoczęciem inwestycji dotyczącej budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, wiele osób zaczęło zadawać sobie pytania, czy wycięcie 10 tys. drzew i krzewów było w tym miejscu koniecznością i czy nie wpłynie negatywnie na gospodarkę leśną na tych terenach. Zaniepokojenie wśród mieszkańców Mierzei Wiślanej wzbudza również wycinka drzew prowadzona od wielu lat w rejonie Stegny, Sztutowa i Kątów Rybackich. Czy takie działania mogą doprowadzić do degradacji terenów leśnych?

 

Do redakcji TvRegionalna24.pl przyszedł list mieszkańca Mierzei Wiślanej zaniepokojonego wycinką drzew prowadzonych w lasach na terenie Stegny, Sztutowa i Kątów Rybackich.

- „Od ubiegłego roku z przerażeniem widzimy, że wycinka drzew jest dokonywana w sposób brutalny, ze zwielokrotnioną intensywnością” - czytamy. - „Wycinka polega na usunięciu praktycznie wszystkich drzew równocześnie na wielu dużych połaciach lasów. Wcześniej prace polegały głównie na przecince lasu, a nie wycinaniu „w pień” wszystkich drzew równolegle w wielu miejscach. Tak „ogołocone” duże tereny przypominające opuszczone w pośpiechu pobojowisko zostają pozostawione na wiele lat bez żadnych dalszych działań i zarastają dziką, głównie liściastą niskopienną roślinnością. Doprowadza to do głębokiej degradacji terenów poddanych wycince, do przymusowej migracji zwierząt i ptaków z terenów objętych wycinką i ograniczenia dostępności pokarmów dla zwierząt/ptaków. W ostateczności działania te doprowadzają do zmiany charakteru lasów z iglastych lub mieszanych na liściaste. Ziemia na terenach leśnych Mierzei to praktycznie piach i przywrócenie obecnego stanu zadrzewienia bez systemowych działań ze strony włodarzy tych terenów będzie praktycznie niemożliwe, nie mówiąc już o czasie i nakładach finansowych”.

Zdaniem naszego czytelnika drzewostan znajdującego się tam Parku Krajobrazowego „Mierzeja” od lat skutecznie jest niszczony i pustoszony, a przez grabieżczą gospodarkę leśną ekosystem Mierzei Wiślanej narażony jest na nieodwracalne zmiany. Zwraca również uwagę na konieczność dogłębnej analizy celowości i sposobu dokonywania wycinek lasów w tym rejonie. Ma także nadzieję, że Lasy Państwowe wprowadzą zrównoważoną metodę gospodarowania zasobami leśnymi Mierzei Wiślanej.

 

 

 

 

Pozyskiwanie drewna opiera się na analizie stanu lasu.

O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Lasów Państwowych. W odpowiedzi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg wskazuje, że w naszym kraju gospodarka leśna opiera się na zasadzie zrównoważonego gospodarowania zasobami. To znaczy, że w większości lasy pełnią jednocześnie funkcje społeczne, gospodarcze oraz ochronne.

- „Planując pozyskanie drewna, uwzględniamy zatem także inne ważne aspekty funkcjonowania lasu, jak np. elementy zagospodarowania turystycznego lasu, czy cenne elementy przyrody jak płaty roślin i ostoje zwierzyny” - informuje Jan Piotrowski. - „Zrównoważona gospodarka leśna to także dążenie do zachowania lasów jak najbardziej stabilnych i odpornych na różne czynniki (odbywa się to poprzez doprowadzanie do zgodności składów gatunkowych lasów z siedliskiem), to także odpowiedni sposób określania dopuszczalnej ilości pozyskiwanego drewna, jednak najważniejszą funkcją leśnictwa jest zachowanie trwałości istnienia lasu i jego ochrona”.

 

 

 

 

Z kolei Jerzy Krefft, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku zaznaczył, że w lasach na Mierzei Wiślanej, zarządzanych przez Nadleśnictwo Elbląg odbywają się wyłącznie prace wynikające z obowiązującego Planu Urządzania Lasu.

- „Proces pozyskania drewna odbywa się w oparciu o analizę stanu lasu i dostosowany jest do jego możliwości, nie zaś do potrzeb rynku” - informuje Jerzy Krefft. - „Drzewa na Mierzei Wiślanej pozyskiwane są w różnorodny sposób. Pozyskujemy zarówno drzewa na zasadzie „przecinki”, jak i na drodze różnych cięć rębnych. Między innymi na Mierzei Wiślanej wykonywane są rębnie gniazdowe, czyli tworzone są powierzchnie najczęściej do maks. 50 arów – często mniejsze, na których w ciągu 2-3 lat od wycinki sadzone są nowe drzewa, które przez kolejne kilka lat mogą niewprawnemu oku wydawać się niewidoczne, ze względu na znajdujące się w „dnie lasu” liczne gatunki krzewów, krzewinek, roślin zielnych i traw. Wokół wspomnianych gniazd pozostawiane są starsze drzewa. Stanowią one ochronę dla młodych drzew  w tych gniazdach, utrzymują warunki odpowiedniej wilgotności gleby, ocienienia, osłony przed mrozem czy wiatrem. Dopiero po kilku- kilkunastu latach, gdy młode drzewa na w/w gniazdach urosną - zaczną same ocieniać glebę i łączyć się gałęziami (młodnik), następuje stopniowe usuniecie starszych drzew. Dzięki takiemu powolnemu procesowi w lesie nie następuje drastyczna zmiana krajobrazu, dzięki czemu utrzymywana jest ciągłość istnienia lasu, ważna dla zachowania całości ekosystemu leśnego, miejsc bytowania ptaków, zwierzyny czy roślin”.

Jerzy Krefft podkreśla, że pozyskanie drewna nie odbywa się w sposób niekontrolowany czy rabunkowy, jak sugeruje nasz czytelnik, bowiem każda jego część jest pod pełną kontrolą zarządzających nią leśników i odbywa się w oparciu o 10-letnie Plany Urządzania Lasu zatwierdzane przez właściwego ministra.

 

 

 

 

Park Krajobrazowy „Mierzeja”.

Część lasów Mierzei Wiślanej objęta jest ochroną. Zapewne wielu z was, odwiedzając nadmorskie kurorty, zwróciło uwagę na tabliczki w lesie oznajmujące o tym, że znajduje się w Parku Krajobrazowym „Mierzeja”. Zgodnie z założeniami Ustawy o ochronie przyrody, ten obszar chroniony jest „ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju” przy jednoczesnym „pozostawieniu gruntów rolnych i leśnych oraz innych nieruchomości znajdujących się w granicach parku krajobrazowego w gospodarczym wykorzystaniu”.

- W związku z tym w Polsce lasy, na których obszarze utworzone zostały Parki Krajobrazowe pozostają zagospodarowane, jednak podczas planowania prac odpowiednio określane są sposoby zagospodarowania lasu (odpowiednio dobierane są rębnie, ich intensywność i okres realizacji)” – informuje Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg.

- „Należy stwierdzić, że cięcia prowadzone od dziesięcioleci na obszarze Mierzei Wiślanej w żaden sposób nie „zagrażają” istnieniu lasów, a ich docelowym skutkiem będzie zapewnienie ciągłości ich trwania na tym obszarze” - podsumował Jerzy Krefft z RDLP w Gdańsku.

 

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Interwencje TV


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
pol
pol 23.01.2021, 13:56
za parę lat sprzedadzą teren deweloperom pod budowę hoteli