Wydanie nr 279/2022, Czwartek 6.10.2022
imieniny: pokaż (9 imion)Fryderyka, Alberta, Brunon, Roman, Bronisław, Baldwin, Baldwina, Askaniusz, Artur
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

XVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Malbork - 04.11.2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Przewodniczący Rady, Michał Błachut zwołał XVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Malbork, która odbędzie się w środę, 4 listopada br. o godzinie 15.30 w sali obrad Urzędu Gminy Malbork. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej, może dojść do przeniesienia obrad sesji do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork.

 

Porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Gminy i powitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Malbork.

 4. Wnioski i interpelacje Radnych.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego.

 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Malbork z okresu międzysesyjnego.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  7.1 w/s zmian budżetu gminy na 2020 rok;

  7.2 w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

  7.3 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok;

  7.4 w/s stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na 2021 rok;

  7.5 w/s uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”;

  7.6 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej na okres do 13 lat części nieruchomości stanowiącej działkę nr 309/44, usytuowaną w obrębie Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne gminy;

  7.7 w/s zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Malbork, ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;

  7.8 w/s uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023 Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi gm. Malbork.

 8. Komunikaty i wolne wnioski.

 9. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Malbork

UG Malbork
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.