Wydanie nr 279/2022, Czwartek 6.10.2022
imieniny: pokaż (9 imion)Fryderyka, Alberta, Brunon, Roman, Bronisław, Baldwin, Baldwina, Askaniusz, Artur
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Nowym Stawie - 27.10.2020

 • Wydanie nr 279/2022
 • 27 pażdziernika 2020, 11:03
 • Rada Miejska Nowego Stawu
 • Nowy StawUrzędowe
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Stawie, Marek Szczeciński zwołał na wtorek, 27 października br. na godzinę 15 XXIX sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w sali konferencyjnej przy ul. Gen. Józefa Bema 7 w Nowym Stawie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie prawomocności obrad sesji.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 4. Informacja o pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okresie międzysesyjnym:

  1) informacja ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie,

  2) informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Stawu za okres od 01 września 2020 r. do 30 września 2020 r.

 6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.

 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nowym Stawie – uchwały w sprawie:

  1. zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok,

  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw,

  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021,

  4. zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2021,

  5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,

  6. zwolnień w podatku od środków transportowych w roku 2021,

  7. określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz poboru opłaty i wysokości wynagrodzenia należności za pobór w roku 2021,

  8. zawarcia porozumienia międzygminnego dot. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Malbork,

  9. zmiany Uchwały Nr 119/XVI/2019 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Nowy Staw jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Stawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i powierzenia spółce zadań  własnych gminy,

  10. zmiany uchwały Nr 290/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Nowy Staw oraz oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony,

  11. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie garażu z udziałem w gruncie - działki nr 24/2, obręb 5 Nowy Staw.

 8. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.

 9. Informacje i komunikaty:

  1. informacja Burmistrza Nowego Stawu na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok,

  2. informacja Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Stawie na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.

 

 

 

Informacja prasowa Rady Miejskiej Nowego Stawu

Rada Miejska Nowego Stawu
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Staw


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.