Wydanie nr 224/2022, Piątek 12.08.2022
imieniny: pokaż (7 imion)Łukasz, Filip, Mateusz, Anita, Julia, Robert, Lech
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 16 czerwca 2020 r.

Wójt Gminy Sztutowo, Robert Zieliński ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sztutowie, gm. Sztutowo.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55 w pokoju nr 1 w dniu 17 lipca 2020 r. o godzinie 12. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana stanowiąca własność Gminy Sztutowo, oznaczona nr ewidencyjnym 239 o powierzchni 0,2005 ha położona w Sztutowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00045099/3. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Uchwałą nr XV/157/2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 16 kwietnia 2020 r. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo teren ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, karta terenu A -6.1 MN/ZZ. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

 

 

 

Cena wywoławcza netto wynosi 300 750,00 zł. Wadium w wysokości 20 tys. zł. należy wpłacać przelewem na konto nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 13 lipca 2020 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą „o podatku od towarów i usług” z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zmianami). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone bez odsetek w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta, na które ma być zwrócone.

 

 

 

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu do podpisania aktu notarialnego, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. kwoty 3008 zł. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U 2014 poz. 1490). Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu gminy w Sztutowie oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie, pok. nr 15 lub pod nr telefonu 55 247 81 51 wew. 32. Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl oraz informując uczestników przetargu.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Sztutowo

UG Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.