Wydanie nr 273/2023, Sobota 30.09.2023
imieniny: pokaż (9 imion)Wiara, Felicja, Grzegorz, Zofia, Hieronim, Imisław, Wiktor, Honoriusz, Znamir
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Czy wiesz, jak głosować w październikowych wyborach?

  • Wydanie nr 273/2023
  • 5 września 2019, 10:45
  • Redakcja
  • Wiadomości
Czy wiesz, jak głosować w październikowych wyborach? fot. pixabay
Wydawałoby się, że jeszcze niedawno były wybory do Parlamentu Europejskiego, a już za kilka tygodni odbędą się kolejne, tym razem do Sejmu i Senatu RP. W październikowych wyborach wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów, którzy przez kolejne cztery lata będą nas reprezentować w polskim parlamencie.

W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 13 października br. głosować może każdy polski obywatel, który najpóźniej w dniu głosowania skończy 18 lat, nie został pozbawiony publicznych praw prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, a także nie został pozbawiony wyborczych praw prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Taki wyborca wpisany jest tylko do jednego rejestru wyborców, który sporządzają urzędy gmin.

Spis wyborców – gdzie złożyć dokumenty?

Zdarzyć się może, że akurat w czasie wyborów będziemy znajdować się poza miejscem zamieszkania. Nie oznacza to, że musimy koniecznie tego dnia wrócić i tylko w naszym obwodzie zagłosować. Na szczęście jest inne rozwiązanie. Można w miejscu pobytu czasowego dopisać się do spisu wyborców. Jak to zrobić?

Najpóźniej do 8 października br. należy złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywamy.

W Malborku należy dokument złożyć w Urzędzie Miasta w pokoju nr 104 Wydziału Spraw Społecznych. Można to zrobić codziennie w godz. 7.30 – 15.30, a w środy w godz. 9 – 17. W ciągu 3 dni od złożenia wniosku dostaniemy decyzję w tej sprawie.

Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych w Sztumie przyjmuje wnioski o wpis do rejestru wyborców w pokoju nr 38 w sztumskim magistracie. W poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, w środy 7.30 – 17, a w piątki 7.30 – 14. Na decyzję wyborca będzie czekał 5 dni od dnia złożenia dokumentów.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim można składać wnioski codziennie w godzinach pracy urzędu. W poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, w środy 7.30 – 16.30, a w piątki od 7.30 do 14.30. W ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku otrzymamy decyzję.

Zaświadczenie o prawie do głosowania.

Innym rozwiązaniem z sytuacji jest głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Jeżeli już wcześniej będziemy wiedzieli, że w dniu wyborów będziemy znajdowali się poza miejscem zamieszkania, wówczas może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o jego wydanie składa się w urzędzie gminy, w której jesteśmy wpisani do stałego rejestru wyborców. Mamy na to czas tylko do 11 października br. Możemy złożyć go pisemnie, telefaksem lub w elektronicznej formie.

Głosowanie za granicą.

Obywatele polscy uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniu, którzy na stałe mieszkają za granicą lub przebywają czasowo poza granicami Polski, chcący wziąć udział w październikowym głosowaniu powinni zgłosić ten zamiar właściwemu konsulowi. Mają na to czas do 10 października br., by złożyć wniosek o wpisanie do spisu wyborców w utworzonych obwodach za granicą.

Za granicą możemy głosować również na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne swój zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju muszą zgłosić do 30 września br. Z kolei 4 października br. upływa termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Jeżeli ktoś chciałby cofnąć pełnomocnictwo, wówczas w swoim urzędzie gminy złożyć może oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa. Ma czas do 11 października br. Po upływie tego czasu oświadczenie będzie mógł złożyć tylko obwodowej komisji wyborczej 13 października br. w godz. 7 – 21, wyłącznie wtedy, gdy pełnomocnik nie oddał jeszcze głosu.

Jak oddać ważny głos?

Jeżeli wyborca zaznaczy „X” w kratce obok nazwiska jednego kandydata z jednej listy wyborczej, wówczas jego głos uznany będzie za ważny, Ważny będzie również wtedy, gdy głosujący na karcie do głosowania zaznaczy znak „X” obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z tej samej listy. Wówczas głos oddany zostanie na wskazaną listę i przyznany temu kandydatowi, nazwisko którego znajduje się najwyżej na liście danej partii politycznej. Głos będzie ważny także wtedy, jeżeli wyborca zagłosuje na jedną listę i kandydata, który został skreślony. W tej sytuacji oddany głos przypisany zostanie nie do kandydata, lecz całej listy.

Nasz głos jest nieważny.

Nasz głos uznany zostanie za nieważny w sytuacji, gdy znak „X” zakreślimy obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów, ale z różnych partii politycznych. Głos nieważny uznany zostanie również wtedy, gdy oddany zostanie na kandydata, którego rejestracja została unieważniona.

Już wiecie, jak prawidłowo zagłosować w nadchodzących wyborach parlamentarnych?

 

Redakcja
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.