Wydanie nr 214/2021, Poniedziałek 2.08.2021
imieniny: pokaż (6 imion)Gustaw, Karina, Maria, Stefan, Świętosław, Teodota
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza ustny przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza ustny przetarg nieograniczony fot. UG Sztutowo
Wójt Gminy Sztutowo ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sztutowie, ulica Zalewowa - Gmina Sztutowo

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo

 

Położenie

ulica

Numer działki

Powierzchnia

Obręb

Numer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza

Netto w zł

Wysokość wadium w zł

Zalewowa

357/56

0,5505 ha

Sztutowo

GD2M/00045099/3

795.000

50.000

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1
w dniu 14 sierpnia 2018 r. o godz. 1100 .

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo teren ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w tym zabudowę apartamentową. Dopuszcza się wbudowanie usługi podstawowej. Karta terenu C-5 MW

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XXIV/223/09/ Rady Gminy Sztutowo z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 357/56 położona w Sztutowie przy ul. Zalewowej

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się media tj. energia, kanalizacja, woda, sieć telefoniczna.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 8 sierpnia 2018 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości,
a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zmianami).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone bez odsetek w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwoty 7950 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U 2014 poz. 1490).

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 15 lub telefonicznie nr tel. 55 247-81-52 wew. 32.

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo
www.sztutowo.pl oraz informując uczestników przetargu.

 

Wójt Jakub Farinade

 

 

Sztutowo, dnia 6.06.2018 r.

 

 

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo

o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Sztutowo ul. Zalewowa, oznaczona nr ewidencyjnym 357/56 o powierzchni 0,5505 ha położona w Sztutowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00045099/3.

 

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XXIV/223/09/ Rady Gminy Sztutowo z dnia 21 kwietnia 2009 r

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 357/56 położona w Sztutowie przy ul. Zalewowej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się media tj. energia, kanalizacja, woda, sieć telefoniczna.

 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo teren ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w tym zabudowę apartamentową. Dopuszcza się wbudowanie usługi podstawowej. Karta terenu C-5 MW.

 

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

 

Cena wywoławcza netto 795.000 zł. Wadium w wysokości 50.000 zł. należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 8 sierpnia 2018 r. wymagana

kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy. Minimalne postąpienie 7950 zł. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, pok. nr 1.

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie, pok. nr 15 lub pod nr telefonu 55 247 81 51 wew. 32.

 

 

Wójt Jakub Farinade

 

 

 

Sztutowo, dnia 6.06.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Info i foto : UG Sztutowo

 

 

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (1)

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.