Wydanie nr 338/2022, Niedziela 4.12.2022
imieniny: pokaż (6 imion)Klemens, Chrystian, Barbara, Krystian, Hieronim, Melecjusz
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego. XXIII sesja Rady – 12.06.2017

W dniu dzisiejszym radni udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego. Głosowanie nie było jednomyślne.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie Nagrody Starosty Malborskiego dla najlepszych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat malborski.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu z XXI i XXII sesji Rady Powiatu.
6. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.
7. Interpelacje i zapytania.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 r. oraz uchwały Rady Powiatu Malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2016 rok:
a) projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2016 rok – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
b) Uchwała Nr 044/p119/R/IV/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu malborskiego za 2016 rok –referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
c) Informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w 2016 roku – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
d) Informacja o stanie mienia komunalnego powiatu malborskiego według stanu na dzień 31.12.2016 r. – referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
e) Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Malborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu malborskiego za 2016 rok – referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
f) Uchwała Nr 076/p119/AIV/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 29 maja 2017r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego – referuje Marek Rukat,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
g) projekt uchwały Rady Powiatu Malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2016 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
h) dyskusja.
i) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok.
j) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2016 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” – referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/179/2016 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 grudnia 2016r. - referuje Joanna Reszka, dyrektor PUP w Malborku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz miasta Malborka nieruchomości stanowiącej własność powiatu malborskiego - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/345/2014 Rady Powiatu Malborskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu malborskiego, których zarządzającym jest
powiat malborski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników – referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/203/2017 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27.04.2017r. w sprawie powierzenia gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej – koszenie poboczy - referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od
1.07.2017 r. do 31.12.2017 r. – referuje Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej dla powiatu tczewskiego - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

17. Podjęcie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Wolne wnioski i oświadczenia.
20. Zamknięcie XXIII sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Zobacz cały zapis obrad oraz komentarz starosty, Mirosława Czapli.

Pierwsza część obrad będzie dostępna po pełnym wczytaniu.

 

Robert Bychowski
Przejdź do komentarzy

 

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.