Wydanie nr 265/2021, Środa 22.09.2021
imieniny: pokaż (7 imion)Daria, Maurycy, Tomasz, Ignacy, Joachim, Prosimir, Józefa
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

SZTUM: XXVI Sesja Rady Miejskiej - 29.12.2012

Dziś tj. 29 grudnia odbyła się XXVI Sesja Rady Miasta Sztum. Zapraszamy do obejrzenia pełnego nagrania, bez retuszu.

OBRADY XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ ODBYŁY SIĘ Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie ewentualnie zgłoszonych zmian
3. Cześć uroczysta sesji: Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Marcie Seńko – nauczycielce języka
niemieckiego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
4. Zatwierdzenie Protokołu Nr XXV/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku. Protokół do osobistego wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronach emailowych
radnych.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy i jednostek gminnych z działalności międzysesyjnej
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012- 2018
2) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
3) wydatków budżetu gminy, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
4) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
5) Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013 - 2018
6) budżetu Gminy Sztum na 2013 rok:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
b) przedstawienie projektu uchwały budżetowej
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej
d) opinie Komisji Rady Miejskiej do projektu budżetu
e) dyskusja,
f) przegłosowanie projektu uchwały budżetowej,
7) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Miasta Sztum” ograniczonego ulicami: Kochanowskiego, Parku
Miejskiego, brzegiem Jeziora Barlewickiego, skrzyżowaniem ulic Barczewskiego i Jagiełły oraz brzegiem Jeziora Sztumskiego do plaży miejskiej
poprzez część ul. Reja do skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Nowowiejskiego do ulicy Kochanowskiego
8) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sztumie nr XXV/228/2012 z dn.29.11.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu usług świadczonych za
wnoszona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9) uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
10) trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Sztum
dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez inne niż Miasto i Gmina Sztum osoby prawne i fizyczne
11) pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i
sposobów jej przyznawania
12) podziału gminy Sztum na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
7. Obwieszczenia Rady Miejskiej w sprawie:
1) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum
2) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum i określenia granic ich obwodów.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
10. Zakończenie obrad.
Piotr Wąsowicz
Przejdź do komentarzy
Podziel się:
Oceń:

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.