Wydanie nr 166/2024, Piątek 14.06.2024
imieniny: pokaż (4 imiona)Walerian, Justyn, Eliza, Ninogniew
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

III sesja IX kadencji Rady Gminy Malbork - zobacz wideo

III sesja IX kadencji Rady Gminy Malbork - zobacz wideo fot. archiwum UG Malbork
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559) Przewodniczący Rady Michał Błachut zwołał III sesję IX kadencji Rady Gminy Malbork, która odbędzie się w piątek, 7 czerwca o godz. 14:00 w sali obrad Urzędu Gminy Malbork.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy, powitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Malbork.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy Malbork z okresu międzysesyjnego.

7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Malbork w 2023 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1 w/s udzielenia Wójtowi Gminy Malbork wotum zaufania.

8.2 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Malbork z wykonania budżetu za 2023 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Malbork z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok:

- przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2023 rok;

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Malbork absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok;

- przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malbork;

- głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Malbork z wykonania budżetu za 2023 rok.

8.3 głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Malbork z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

8.4 w/s zmian w budżecie Gminy Malbork na 2024 rok.

8.5 w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

8.6 w/s zasad ustanawiania służebności gruntowych oraz służebności przesyłu.

8.7 w/s zmiany Uchwały nr VII/66/2019 Rady Gminy Malbork z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Malbork.

8.8 w/s przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2028.

9. Komunikaty i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Malbork

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.