Wydanie nr 334/2022, Środa 30.11.2022
imieniny: pokaż (7 imion)Zbysława, Andrzej, Justyna, Konstancjusz, Maura, Tadea, Kutbert
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Sztum: XXX sesja Rady Miejskiej. Kino Powiśle wzbogaci się o projektor cyfrowy plus zestaw do projekcji filmów 3D - 19.04.2013

19 kwietnia 2013 roku (piątek) w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy  w Sztumie odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej.  Zobacz pełne nagranie wideo bez retuszu Regionalnej Telewizji Internetowej.
 Harmonogram sesji:
 • XXX sesja Rady Miejskiej w Sztumie – 19 kwietnia 2013 roku (piątek) o godz. 16,oo

 NOWE LOGO REGIONALNEJ TELEWIZJI. 500 ZŁ DO WYGRANIA! NOWE LOGO DLA TV MALBORK, TV SZTUM i TV NOWY DWÓR GDAŃSKI

Materiały do pobrania:

 1. Zawiadomienie - Porządek obrad - pobierz
 2. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012” - pobierz
 3. Sprawozdanie - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla gminy Sztum - pobierz
 4. Roczne Sprawozdanie z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny za rok 2012 - pobierz
 5. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2012-2015” - pobierz
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 - pobierz
 7. Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej 
  Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z kosztami utrzymania - pobierz
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. - pobierz
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. - pobierz
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani za rok 2012. - pobierz
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum.” - pobierz
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw z terenu gminy Sztum - pobierz
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Sztum. -pobierz
 14. Projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Sztum dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Miasto i Gmina Sztum osoby prawne i fizyczne - pobierz
 15. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób nieruchomości wymienione w załączniku do uchwały. - pobierz
 16. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 6 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i zamianę nieruchomości gruntowej położonej w Gościszewie - pobierz
 17. Projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 357/3 położonej przy ul. Sienkiewicza w Sztumie w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola. - pobierz
 18. Projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr 240/1 położonej w obrębie geogezyjnym Postolin z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 237 - pobierz
 19. Projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości oznaczonej nr 177/2 o pow. 800m2 zabudowanej budynkiem  mieszkalnym, położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, obciążonej bezumownym korzystaniem - pobierz
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr 573/20 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ulicy Baczyńskiego - pobierz
 21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie II miasta Sztum uchwalonego uchwałą nr VII/36/2007 Rady miejskiej w Sztumie - pobierz
 22. Projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 238 i 240/2, 240/4 położonej w obrębie geodezyjnym Postolin w drodze przetargu - pobierz
 23. Projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 240/3 położonej w obrębie geodezyjnym Postolin z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 242 - pobierz
 24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Sztumie - pobierz

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miejskiej:

 

 1. Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa – 8 kwietnia 2013 roku (poniedziałek) o godz. 15,oo.
 2. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – 9 kwietnia 2013 roku (wtorek) o godz. 14,30.
 3. Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju – 10 kwietnia 2013 roku (środa) o godz. 11,oo.
Piotr Wąsowicz
Przejdź do komentarzy
Podziel się:
Oceń:

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.