Wydanie nr 40/2023, Czwartek 9.02.2023
imieniny: pokaż (4 imiona)Apolonia, Cyryl, Marian, Sulisława
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Malbork. Absolutoryjna sesja Rady Miasta - oglądaj na żywo.

Malbork. Absolutoryjna sesja Rady Miasta - oglądaj na żywo. fot. Archiwum TvRegionalna24.pl
W czwartek, 30 czerwca br. o godz. 10.00 w sali posiedzeń malborskiego magistratu odbędzie się XLVII absolutoryjna sesja Rady Miasta Malborka.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.

4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Malborka.

6. Debata nad Raportem o stanie Miasta Malborka.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Malborka.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2021 r.

a) przedstawienie Uchwały Nr 033/g121/R/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami;

b) opinie Komisji Stałych Rady Miasta Malborka;

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2021 r. i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Malborka;

d) przedstawienie Uchwały Nr 82/g121/A/I/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2022 r.;

e) dyskusja;

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.;

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Malborka za 2021 r.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok – VII zmiana;

b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – IV zmiana;

c) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Malborka (GEZ), znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Malborka, z wyjątkiem obiektów, których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork;

d) w sprawie podwyższenia kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.;

e) w sprawie przyjęcia szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego wdrażania uchwały antysmogowej w Gminie Miejskiej Malbork;

f) w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych;

g) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Malborka udziału w nieruchomości gruntowej;

h) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Malborku na rok szkolny 2022/2023;

i) zmieniającej uchwałę nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka;

j) w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu przez Radę Miasta Malborka;

k) w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie terenowi na zapleczu Szpitala Jerozolimskiego nazwy Park Jerozolimski;

l) w sprawie nadania nazwy parkowi w Malborku;

m) w sprawie nadania nazwy skwerowi w Malborku.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

11. Komunikaty i wolne wnioski.

12. Zakończenie sesji.


 

 

 

Informacja prasowa UM Malbork

UM Malbork
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.