Wydanie nr 265/2021, Środa 22.09.2021
imieniny: pokaż (7 imion)Daria, Maurycy, Tomasz, Ignacy, Joachim, Prosimir, Józefa
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM PODCZAS XLII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE – 13.06.2014

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM PODCZAS XLII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE – 13.06.2014 fot. Robert Kaczmarkiewicz [Robert Dzierzgoń]

 Wczoraj o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum odbyła się XLII sesja Rady Miasta Sztum. Porządek obrad był nastepujacy: 


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku 
3. Część uroczysta- wręczenie nagrody dla Pana Ryszarda Mazerskiego za organizację XXIV Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności i imprez promujących zdrowy styl życia
4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2013: 
a) wystąpienie - Leszka Tabora, Burmistrza  Miasta i Gminy Sztum,
b) projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania (..)- przedstawi Danuta Wiatrowska,  Skarbnik Miasta i Gminy,
c) opinie komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2013- przedstawią przewodniczący komisji,
d)  uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2013– przedstawi Danuta Wiatrowska,
e) dyskusja,
f) przegłosowanie uchwały.
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tyt. wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2013:
a) uchwałę Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum- przedstawi Sylwia Monkielewicz, zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
b) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie- przedstawi Sylwia Monkielewicz,
c) dyskusja,
d) przegłosowanie uchwały absolutoryjnej-  projekt uchwały przedstawi Czesław Oleksiak, przewodniczący Rady Miejskiej,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie- projekt uchwały przedstawi Kazimiera Dembińska, Głowna Księgowa SCK
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2018
5) zmiany w budżecie gminy na rok 2014- pkt 4 /4 i 5 przedstawi Danuta Wiatrowska
6) zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy Sztum w ramach pomocy de mini mis- przedstawi Iwona Sanewska, Kierownik Referatu Podatkowego
7) wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3 +” w Mieście i Gminie Sztum- przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
8) uchylenia Uchwały nr XXXV/333/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 05.10.2013r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole” uchwalonego uchwałą nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2008 roku
9) przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole” uchwalonego uchwałą nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2008 roku, zmienionego Uchwałą Nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011r. oraz Uchwałą Nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 roku
10) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób nieruchomości- pkt 4/8- 10 przedstawi Agnieszka Topolewska- Reksa, Kierownik Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
6. Odpowiedzi  na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
7. Zakończenie obrad.

Robert Kaczmarkiewicz
Przejdź do komentarzy

 

 

Podziel się:
Oceń:

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.