Wydanie nr 265/2021, Środa 22.09.2021
imieniny: pokaż (7 imion)Daria, Maurycy, Tomasz, Ignacy, Joachim, Prosimir, Józefa
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

XLIX SESJA RADY POWIATU SZTUMSKIEGO W RTI W DZIERZGONIU - 26.05.2014

XLIX SESJA RADY POWIATU SZTUMSKIEGO W RTI W DZIERZGONIU - 26.05.2014 fot. Robert Kaczmarkiewicz [Robert Dzierzgoń]

Dnia 26 maja w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego w Dzierzgoniu odbyła się XLIX sesja Rady Powiatu Sztumskiego.

Porządek sesji był następujący.

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu nr XLVIII z Sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
5. Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego i wdrażania go na szczeblu powiatu – referuje przedstawiciel Departamentu Pożytku Publicznego.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacja z wykorzystania dopłat bezpośrednich dla rolników - referuje Kierownik Powiatowego Biura ARiMR Mirosław Szczepanek
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii za 2013 rok – referuje Powiatowy Lekarz Weterynarii Waldemar Nowakowski.
10. Informacja Komendanta Powiatowego Policji ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie sztumskim w 2013 roku oraz z przygotowania do działań wspierających „Bezpieczne wakacje”– referuje Komendant Powiatowy Policji w Sztumie Janusz Staniszewski.
11. Informacja ze stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska w 2013 roku –referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie Tomasz Banach.
12. Informacja na temat realizacji inwestycji w szpitalu określonych w umowie dzierżawy
zawartej ze Szpitalami Polskimi - referuje Sekretarz Halina Gierała.
13. Analiza finansowo – księgowa obsługi finansowej w szkołach – referuje Skarbnik Lucyna
Bednarska.
14. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą „Pętla Żuławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziału w podwyższonym kapitale – referuje Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Sebastian Szota
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji Likwidator SP ZOZ Tadeusz Wojszkun.
c) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
15. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
16. Zapoznanie radnych z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdania z wykonania  budżetu za 2013 rok-referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
17. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok – referują Przewodniczący poszczególnych Komisji.

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

18. Przedstawienie sprawozdań finansowych za 2013 rok – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdań finansowych  Powiatu Sztumskiego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Powiatu Sztumskiego za 2013 rok-referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
20. Zapoznanie radnych  z wnioskiem Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o wykonaniu budżetu  za 2013 rok  i udzieleniu absolutorium Zarządowi  Powiatu Sztumskiemu-referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Józef Kania.
21. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii  o wniosku  Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu Sztumskiego o udzielenie  absolutorium  Zarządowi Powiatu Sztumskiego –referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego  z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok –referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
24. Wnioski i oświadczenia.
25. Sprawy różne.             
26. Zakończenie obrad.

Robert Kaczmarkiewicz
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

Podziel się:
Oceń:

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.