Wydanie nr 27/2023, Piątek 27.01.2023
imieniny: pokaż (10 imion)Aniela, Rozalia, Jan Chryzostom, Jerzy, Julian, Przybysław, Adalruna, Alruna, Angelika, Teodoryk
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Nowym Stawie - 23.11.2021

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Nowym Stawie - 23.11.2021 fot. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Nowym Stawie - 23.11.2021
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Przewodniczący Rady, Marek Szczeciński zwołał na wtorek, 23 listopada br. na godz. 16 XLIII Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie prawomocności obrad sesji.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 4. Informacja o pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okresie międzysesyjnym:

  1) informacja ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie,

  2) informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Stawu za okres od 01 października 2021 roku do 31 października roku.

 6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.

 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nowym Stawie – uchwały w sprawie:

  1. wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienie Burmistrza Nowego Stawu do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim,

  2. zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok,

  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw,

  4. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  5. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowego Stawu,

  6. diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Nowym Stawie,

  7. diet dla sołtysów Gminy Nowy Staw,

  8. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej działki nr 153/3 o pow. 0.4938 ha, stanowiącej własność Gminy Nowy Staw, położonej w obrębie  Myszewie,

  9. uchylenia uchwały nr 307/XLII/2021 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 55,

  10. wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia samorządów na Rzecz Nadwiślańskiego Korytarza Transportowego,

  11. uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2022”,

  12. projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Staw,

  13. przyjęcia wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych dla Miasta i Gminy Nowy Staw na lata 2021 – 2024.

 8. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.

 9. Informacje i komunikaty.

 10. Zakończenie obrad sesji.

   

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie

UM Nowy Staw
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Staw


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.