Wydanie nr 224/2022, Piątek 12.08.2022
imieniny: pokaż (7 imion)Łukasz, Filip, Mateusz, Anita, Julia, Robert, Lech
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Stare Pole przeznaczona została do dzierżawy.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0015, Ząbrowo

Działka ewidencyjna nr 40/2

Nr KW: GD1M/00018940/9

Powierzchnia nieruchomości:

0,0782 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana RIVa

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obręb Ząbrowo Gmina Stare Pole nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 40/2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem A.3MN teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w formie zabudowy wolnostojącej, dopuszcza się funkcję usługową oraz produkcję ogrodniczą na potrzeby własne.

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na drobne uprawy warzywne i zieleńce, ogródki przydomowe, cele rekreacyjne.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy dzierżawy.

Forma wydzierżawienia, okres dzierżawy:

Bezprzetargowo do dnia 08.03.2023 r.

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy:

161,72 zł netto/ rocznie

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

I rata do 15 lutego za pierwsze półrocze,

II rata do 31 sierpnia za drugie półrocze.

Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość stawki czynszu dzierżawnego na cele inne niż rolne może podlegać corocznej waloryzacji według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, na stronie internetowej: www.bip.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 22.07.2021 r. do dnia 12.08.2021 r.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.