Wydanie nr 32/2023, Środa 1.02.2023
imieniny: pokaż (10 imion)Brygida, Winand, Winanda, Seweryn, Żegota, Zybert, Zybracht, Zybart, Zygbert, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości na sprzedaż (2).

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Stare Pole przeznaczona została do sprzedaży.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0012, Stare Pole

Numer księgi wieczystej: GD1M/00019352/7

Działka ewid. nr 520

Powierzchnia nieruchomości:

0,0404 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Sąsiedztwo działki to zabudowa mieszkalna jednorodzinna, nieopodal działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalną oraz tereny zielone. Działka położona jest przy ulicy Akacjowej, utwardzonej płytami betonowymi,
w odległości ok. 200m od drogi powiatowej urządzonej stanowiącej ulicę gen. Józefa Bema. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i sieć gazowa.

Przeznaczenie nieruchomości
i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole (uchwała
nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 25, poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r.) nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem E6 – Mn. Jest to teren budownictwa mieszkaniowego o niskiej intensywności, dopuszcza się funkcję usługową w parterach budynków.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy w formie aktu notarialnego.

Forma sprzedaży:

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości:

  • 25 000,00 zł netto
 

 

1. Nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

2. Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, którym służy zgodnie z art. 34 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, za cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, pod warunkiem złożenia przez nich wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 10 maja 2021 r.

3. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, BIP, na stronie: www.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 19 kwietnia 2021 r.

Dodatkowych informacji udziela Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 33 w. 45,  e-mail.: a.drozdziel@starepole.pl

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole


 

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.